Bebyggelsesprocent skal beregnes på grundlag af det korrekte bygningsreglement

Bebyggelsesprocenten bliver overskredet, afgør Planklagenævnet i sagen om et sommerhus i Løkken, for udhuset skal regnes med i etagearealet. Det er beregningsreglerne i det bygningsreglement, som var gældende, da lokalplanen blev vedtaget, der skal bruges.

Udhuset gør forskellen

Et nyt sommerhus i Løkken er i overensstemmelse med lokalplanen, afgør Hjørring Kommune. En grundejerforening klager til Planklagenævnet, og nævnet giver foreningen medhold: Der er behov for en dispensation. Kommunens afgørelse ophæves.

Lokalplanen fastsætter, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 10. Grunden er på 2.238 m2, sommerhuset på 223,5 m2 – så må bebyggelsesprocenten da være overholdt? Nej, fastslår Planklagenævnet. Bebyggelsesprocenten skal beregnes med udgangspunkt i det bygningsreglement, som var gældende, da lokalplanen blev vedtaget.

I henhold til BR-S 85 skal skure og lignende bygninger regnes med i etagearealet. Grundejeren vil opføre et udhus på 31 m2. Derfor når etagearealet op på 254,5 m2 – 30,7 m2 mere end tilladt. Hvis kommunen vil tillade sommerhus og udhus, så skal der dispenseres.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om sommerhuset i Løkken.

Hjørring Komunes lokalplan 4.7.0.0.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar