Udstykning af fire sommerhusgrunde kræver ikke lokalplan

Er udstykning af en sommerhusgrund i fire mindre grunde et større bygge- og anlægsarbejde, der kræver lokalplan? Ikke i Odsherred Kommune, hvor grunden ligger mellem en eksisterende sommerhusbebyggelse og et eksisterende parcelhuskvarter.

Kræver udstykning lokalplan?

Odsherred Kommune giver tilladelse til, at en sommerhusgrund i Rørvig udstykkes i fire mindre grunde. En nabo klager til Planklagenævnet. Han mener, at udstykningen kræver lokalplan.

Sommerhusgrunden er omfattet af lokalplan 43.1. Formålet med lokalplanen er at bevare et naturområde og åbne mulighed for etablering af en ny sti.

Lokalplanpligt i henhold til § 13, stk. 2?

Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om udstykning, konstaterer Planklagenævnet og fortsætter: Udstykningen er ikke lokalplanpligtig i henhold til planlovens § 13, stk. 2.

§ 13, stk. 2, fastsætter, at der skal udarbejdes en lokalplan før større bygge- og anlægsarbejder. Det afgørende kriterie er, om projektet medfører væsentlige ændringer i det bestående miljø.

Ikke væsentlige ændringer i det bestående miljø

Fire nye sommerhusgrunde i stedet for én er ikke en væsentlig ændring af det bestående miljø, afgør Planklagenævnet. Det skyldes omfanget af projektet – altså at der er tale om en udstykning på kun fire grunde.

Det skyldes også, at sommerhusgrunden er omgivet af en eksisterende sommerhusbebyggelse og et eksisterende parcelhuskvarter.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse om de fire sommerhusgrunde.

Odsherred Kommunes lokalplan 43.1.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar