En kommune har ikke pligt til at håndhæve en privatretlig servitut

Odsherred Kommune vil ikke håndhæve en privatretlig servitut. Det må kommunen gerne undlade, fastslår Planklagenævnet, og det er ikke en afgørelse, der kan påklages.

Nej til at håndhæve servitut

Odsherred Kommune vil ikke håndhæve en privatretlig servitut. Kommunen mener ikke, at ejendommen udnyttes i strid med servituttens forbud mod erhvervsmæssig benyttelse.

Det klager en nabo over til Planklagenævnet, men nævnet afviser at behandle klagen. Hvis naboen vil have afklaret, om ejendommen udnyttes i strid med servitutten, så skal der anlægges et søgsmål ved domstolene.

Ingen afgørelse der kan påklages

En kommune kan håndhæve privatretlige servitutter, for så vidt angår forhold, som kan reguleres med en lokalplan. Det fremgår af planlovens § 43. Men det er ikke en pligt.

Uanset kommunens begrundelse for ikke at håndhæve en servitut, så er det ikke en afgørelse efter planloven, konstaterer Planklagenævnet. Når der ikke er truffet en afgørelse efter planloven, så kan nævnet ikke forholde sig til sagen.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om den privatretlige servitut i Odsherred Kommune.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar