Alle ejere skal varsles om et forbud

Københavns Kommune må gerne nedlægge et forbud mod en terrasse, når den privatretlige servitut udelukker bygninger med en afstand på mindre end 9,415 meter til vejmidte. Alligevel ophæver Planklagenævnet forbuddet. Kommunen skal varsle alle ejere af den pågældende ejendom.

Terrasse i strid med servitut

Ejerne af et hus i København vil lave en terrasse, så der er direkte adgang fra huset til haven. Terrassen skal placeres i niveau med stueetagen, omkring 1,5 meter over terræn, og så udføres den primært i træ.

Husejernes terrasse vil ligge tættere på vejmidte end 9,415 meter. Det strider mod en privatretlig servitut, og kommunen nedlægger et forbud med hjemmel i planlovens § 43. Her fremgår det, at en kommune kan håndhæve servitutbestemmelser om forhold, der kan reguleres i en lokalplan.

Aktuel planlægningsmæssig begrundelse

En kommune skal have en aktuel, planlægningsmæssig begrundelse for at håndhæve en servitut, fastslår Planklagenævnet. Husejerne påpeger, at servitutten er 100 gammel, og vejen er aldrig blevet udvidet. Mangler kommunen så en aktuel begrundelse?

Nej, afgør Planklagenævnet. Kommunen vil håndhæve servitutten for at sikre plads til en vejudvidelse og fastholde et grønt, åbent præg i området. Det er en aktuel, planlægningsmæssig begrundelse.

Utilstrækkelig partshøring

Før en kommune nedlægger et forbud med hjemmel i planlovens § 43, så de berørte parter varsles og have mulighed for at komme med bemærkninger. Det fremgår af forvaltningslovens § 19, stk. 1. Drejer forbuddet sig om brugen af en ejendom, skal brugerne også varsles.

Københavns Kommune har varslet den ene ejer af huset om forbuddet. Det er ikke nok, afgør Planklagenævnet og ophæver kommunens forbud. Alle ejere skal varsles. Også selvom de bor på samme adresse.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om terrassen i København.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar