Ingen daginstitution før lokalplan

Previous Post

En daginstitution medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø i et parcelhusområde, afgør Planklagenævnet i 2018, og så er der pligt til lokalplan. Det gælder ikke mindst, fordi daginstitutionen strider mod kommuneplanens rammebestemmelser. Borgerne har ikke haft mulighed for at give deres mening til kende.

Daginstitution – lokalplanpligtig eller ej?

Der kræver ikke lokalplan at bygge en daginstitution i et parcelhusområde, mener Sønderborg Kommune, for daginstitutionen vil ikke medføre væsentlige ændringer i det bestående miljø. I størrelse og omfang adskiller institutionen sig ikke fra den eksisterende bebyggelse i området. Trafikale udfordringer kan løses med en parkeringslomme til kiss-and-ride.

En gruppe naboer til den påtænkte institution klager til Planklagenævnet, og nævnets flertal giver dem medhold: Daginstitutionen forudsætter, at der udarbejdes en lokalplan.

Daginstitution en væsentlig ændring i de bestående miljø

Institutionen bliver på 450 m2 etageareal, konstaterer Planklagenævnet, og der vil være plads til 50 børn. Det medfører en væsentlig ændring i det bestående miljø, vurderer nævnets flertal. Der vil komme mere støj og trafik. Det spiller også en rolle for flertallet, at borgernes mulighed for at få indflydelse har betydning for, om der er lokalplanpligt eller ej.

Hvis kommuneplanen åbner mulighed for daginstitutionen, så kan hensynet til inddragelsen af borgerne være tilgodeset. Men i dette tilfælde er daginstitutionen i strid med rammebestemmelserne. Altså har borgerne ikke haft mulighed for at give deres mening til kende. Der er skærpet grund til lokalplanpligt.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om daginstitutionen.

I en tilsvarende sag fra Syddjurs Kommune afgør Planklagenævnet, at en udrykningsstation forudsætter lokalplan. Nok findes der en lokalplan, som generelt udlægger området til offentlige formål. Men det er ikke præcist nok.

En udrykningsstation vil medføre en væsentlig ændring i det bestående miljø – ikke mindst pga. støj. Når der er tale om offentlige formål, så skal lokalplanen definere præcist, hvilke typer offentlige formål der må etableres.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udrykningsstationen.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Previous Post Share Post :

More Posts

Skriv et svar