Ingen dispensation i strid med formålsparagraffen

Formålsparagraffen hindrer, at der dispenseres fra udstykningsforbuddet i lokalplanen for Slettestrand. Det sker ikke ret tit, at Planklagenævnet kommer frem til den konklusion – at formålsparagraffen udelukker dispensation fra byggeretsgivende bestemmelser. Derfor er denne afgørelse interessant.

Udstykning i strid med formålsparagraffen

Jammerbugt Kommune giver dispensation til at udstykke en parcel fra en ejendom i Slettestrand. Men en nabo og en gruppe sommerhusejere klager over afgørelsen til Planklagenævnet, og nævnet ophæver dispensationen.

Det fremgår af formålsparagraffen, at det er et formål med lokalplanen at sikre ejendomsdannelsen med et forbud mod udstykning i visse områder.

Ny lokalplan før der kan udstykkes

Lokalplanens § 4.1.1 fastsætter, at der ikke må udstykkes inden for delområde L1, hvor ejendommen ligger. Derfor er der præcist taget stilling til, hvor der ikke må udstykkes.

En udstykning af parcellen er i strid med lokalplanens principper, fastslår Planklagenævnet. Der kan ikke dispenseres. Udstykning forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Hvad skal Jammerbugt Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Der findes mange afgørelser i Planklagenævnet, hvor nævnet kommer frem til en anden konklusion end kommunerne: En dispensation er ikke i strid med formålsparaffen. Formålsparagraffen er en generel opremsning, som ikke begrænser muligheden for at dispensere.

Derfor er det godt for os planlæggere og byggesagsbehandlere at se en afgørelse i nævnet, der viser, hvad der skal til, for at formålsparagraffen udelukker en dispensation fra en byggeretsgivende bestemmelse.

For mig at se viser afgørelsen fra Slettestrand, at der skal to ting til:

  1. En formålsparagraf, som viser en hensigt – i dette tilfælde ønsket om at bevare ejendomsdannelsen.
  2. En bestemmelse, som udmønter formålsparagraffens hensigt – i dette tilfælde ved at præcisere, hvor der ikke må udstykkes.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udstykning i Slettestrand.

Jammerbugt Kommunes lokalplan 53.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar