Dispensationer skal ikke overholde virke for-princippet

En kommune skal virke for kommuneplanens virkeliggørelse. Derfor må lokalplaner ikke udarbejdes i strid med kommuneplanen. Men kravet om at overholde virke for-princippet gælder ikke, når kommunen overvejer at dispensere fra lokalplanen. Det fastslår Planklagenævnet i en afgørelse fra forrige uge.

Dispensation i strid med kommuneplanen

I 2020 giver Ringsted Kommune dispensation: Der må sættes solceller op på taget af en andelsforening, selvom § 2.7.3 fastsætter, at tage skal “beklædes med teglsten, tagsten, eternit eller tagpap…andre materialer må kun anvendes efter byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde”.

En beboer i andelsforeningen klager til Planklagenævnet. Beboeren gør opmærksom på, at andelsboligforeningen ligger inden for en kirkebeskyttelseslinje. Dispensationen er i strid med bevaringshensynene i kommuneplanens retningslinjer for kirkeomgivelser, mener beboeren.

Dispensationer undtaget virke for-princippet

Lokalplaner må ikke være i strid med kommuneplanen, fastslår Planklagenævnet, og kommunen skal virke for kommuneplanens virkeliggørelse, som det fremgår i planlovens § 12, stk. 1. Kravet gælder dog ikke i forhold til planlovens § 19 – altså i forbindelse med dispensation fra en lokalplan.

Når en kommune overvejer at dispensere, så foretages et skøn. Her skal hensynet til kommuneplanen inddrages. Men kommunen må gerne dispensere, selvom dispensationen er i strid med kommuneplanen. Planklagenævnet fastholder Ringsted Kommunes afgørelse.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om solcellerne i Gyrstinge.

Ringsted Kommunes lokalplan 8.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar