Planklagenævnet: Er en campingvogn uden hjul et udhus?

Bliver en uindregistreret campingvogn til et udhus, når den klodses op på betonfundamenter? Eller er den stadig en campingvogn? Dét handler en afgørelse om i Planklagenævnet fra i tirsdags. Afgørelsen er interessant: Hvad kan man få lov til at stille på ubebyggede arealer i landzone uden en landzonetilladelse?

Ingen landzonetilladelse til en campingvogn

I oktober 2019 giver Holbæk Kommune et afslag: Ejeren af en ejendom i landzone får et nej til at stille en uindregistreret campingvogn på sin ejendom. Ejeren klager ikke over afgørelsen, og i november giver kommunen et påbud om fysisk lovliggørelse: Campingvognen skal fjernes.

Ejeren svarer kommunen: Campingvognens hjul, bremser og træktøj er fjernet. Nu er den klodset op på betonfundamenter. Derfor er den ikke længere en campingvogn – den er blevet til et udhus.

Er campingvognen nu et udhus?

Det mener Holbæk Kommune ikke. I sit svar til ejeren refererer kommunen til en tidligere afgørelse i Planklagenævnet: En skibscontainer kan godt fungere som et udhus, men den er det ikke visuelt. Derfor er skibcontaineren ikke omfattet af undtagelsen i § 36, stk. 1, nr. 8*. Den kræver landzonetilladelse.

Men denne afgørelse in mente føler kommunen sig på sikker grund, må man forstå: Campingvognen er stadig en campingvogn og ikke et udhus. Men ejeren klager til Planklagenævnet og får medhold. Påbuddet ophæves.

Planklagenævnet deler ikke kommunens opfattelse: Det er ikke nok at referere til afgørelsen om skibscontaineren. Kommunen burde have undersøgt, om campingvognen er en campingvogn eller et udhus efter ombygningen.

Hvad skal Holbæk Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Jeg er ikke landzonesagsbehandler, så denne afgørelse er udebane for mig. Men jeg synes, at den er interessant for planlæggere og borgere i landet: Hvad må man – uden tilladelse – få lov til at stille på ubebyggede arealer i landzone, hvor det kan være særligt synligt for alle andre?

Planklagenævnet ophæver kommunens påbud. Det kan man tolke som ret vide rammer for, hvad der defineres som et udhus. Hvis en campingvogn på betonklodser kan være et udhus, hvad så med en mindre lastbil eller en fiskekutter?

Alligevel opfatter jeg ikke afgørelsen som en åben ladeport til kreative løsninger. Planklagenævnet fastslår alene, at det kræver en konkret, individuel vurdering – ikke at campingvognen skal opfattes som et udhus i planlovens forstand. En konkret vurdering i sagen i Holbæk Kommune kan godt medføre samme udgang på sagen: Et påbud om at fjerne campingvognen, fordi campingvognen er – en campingvogn.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om campingvognen i Holbæk Kommune.

*Planlovens § 36, stk. 1, nr. 8: ” (Landzone)tilladelse efter § 35, stk. 1, kræves ikke til opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på højst 50 m2, når disse opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny bolig”. Planloven på retsinformation.dk

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar