Hvordan skal “eksisterende”forstås?

Hvordan skal eksisterende terræn forstås? I en afgørelse om terrænregulering fastslår Planklagenævnet, at eksisterende terræn skal forstås på samme måde som naturligt og oprindeligt terræn – ikke mindst når lokalplanens kortbilag viser terrænet, som det tog sig ud ved lokalplanens vedtagelse.

Hvilket terræn er udgangspunktet?

En grundejer vil opføre et nyt sommerhus ved Dyreborg, og Faaborg-Midtfyn Kommune dispenserer fra lokalplanen. Lokalplanens § 9.2 fastsætter, at “terrænreguleringer på mere end ± 0,5 m i forhold til det eksisterende terræn kun (må ) foretages med byrådets tilladelse”. Grundejeren får lov til at grave op til 1 meter jord af.

To naboer klager til Planklagenævnet, og nævnet giver dem medhold: Kommunens sagsbehandling tager udgangspunkt i terrænet på det tidspunkt, hvor grundejeren søger om dispensation – ikke terrænet, som det tog sig ud, da lokalplanen blev udarbejdet. Det er en retlig mangel. Dispensationen ophæves.

Eksisterende er ikke det samme som nuværende

”Eksisterende terræn” er ikke defineret i lokalplanen eller planloven, fastslår Planklagenævnet. Når lokalplanen ikke definerer, hvordan eksisterende skal forstås, så skeler nævnet til bygningsreglementets vejledning: Naturligt terræn er det samme som oprindeligt terræn. Og eksisterende skal forstås på samme måde som naturligt – ikke mindst fordi lokalplanen indeholder et kortbilag, som viser de oprindelige højdekurver.

Kommunen tager udgangspunkt i terrænet i 2021. Lokalplanen er udarbejdet i 2004, og terrænet er ændret inden for lokalplanområdet i 2007-2015. Det er ikke sikkert, at grundens oprindelige terræn er det samme som det eksisterende terræn i 2021. Havde kommunen taget udgangspunkt i det oprindelige terræn, ville grundejeren måske have fået et afslag, vurderer Planklagenævnet.

Hvad skal Faaborg-Midtfyn Kommune og vi andre gøre?

Eksisterende er et problematisk ord at bruge alene i en lokalplan. Naturligt og oprindeligt er ikke meget bedre. “Terræn ved lokalplanens udarbejdelse…” eller “terræn, som det tager sig ud i 20XX” er mere præcise formuleringer efter min mening, som ikke sår tvivl om, hvad vurderingsgrundlaget er, når der kommer en byggeansøgning.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om terrænet ved Dyreborg.

Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalplan 4.103.

At eksisterende er vanskeligt at definere, det bidrager en anden afgørelse i Planklagenævnet til at illustrere. I denne afgørelse vurderer nævnet, at eksisterende huse ikke nødvendigvis betyder huse, som fandtes ved lokalplanens udarbejdelse. Læs mere om denne afgørelse i artiklen “Eksisterende er et problematisk, udflydende ord at bruge“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar