Dispensationsbestemmelser forudsætter…dispensation

Dispensationsbestemmelser kan forvirre mere, end de gavner. Særligt hvis man ikke er vant til at læse lokalplaner. Derfor bør vi planlæggere kun bruge den slags bestemmelser i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Nemlig når der er tvivl om, hvorvidt en dispensation vil stride mod lokalplanens principper.

Kræver kvistlignende gavle dispensation?

Rudersdal Kommune giver et par dispensationer til ombygningen af et enfamiliehus i Bistrup. Dispensationerne omfatter ikke nogle kvistlignende gavle på huset, og en gruppe beboere fra området klager til Planklagenævnet.

Beboerne mener, at gavlene kræver dispensation, og nævnet giver dem delvist medhold. Kommunens afgørelse ophæves, for så vidt angår en kvist mod vest.

Planloven definerer ikke begrebet “kvist”

Lokalplanens § 6.1.3 fastsætter, at “kvistes omfang i hvert enkelt tilfælde (skal) godkendes af byrådet”. Derfor er det vigtigt at afklare, om de kvistlignende gavle er kviste.

Planklagenævnet konstaterer, at planloven ikke definerer begrebet “kvist”. Lokalplanen indeholder ikke et fortolkningsbidrag. Derfor læner nævnet sig op ad definitionen i Byplanhåndbogen.

Byplanhåndbogens definition på kvist

I Byplanhåndbogen fremgår det, at en kvist er “en udbygning på en tagetage, forsynet med selvstændigt tag og vindue”. Ud fra dén definition afgør Planklagenævnet, at én af gavlkvistene er en kvist.

Men hvorfor er det så vigtigt? Det fremgår af § 6.1.3, at kviste skal godkendes af byrådet. Men har byrådet ikke – med forvaltningen som sin repræsentant – godkendt kvisten implicit, når der er givet tilladelse til ombygningen af enfamiliehuset?

Dispensationsbestemmelser forudsætter dispensation

Hvis en bestemmelse er udformet som en dispensationsbestemmelse, så kan den kun udnyttes, hvis kommunen dispenserer, skriver Planklagenævnet. Dispensationsbestemmelser kan formuleres på flere måder. Det kan f.eks. være, at noget er forbudt som hovedregel men kan tillades af kommunen efter konkret vurdering.

§ 6.1.3 er en dispensationsbestemmelse. Den udelukker som udgangspunkt kviste men åbner dog mulighed for, at de etableres med byrådets godkendelse. Derfor kan kommunen kun godkende en kvist, hvis der gives en dispensation.

Kun nødvendige dispensationsbestemmelser

Jeg synes, at vi skal nøjes med at bruge dispensationsbestemmelser dér, hvor de er nødvendige: I de situationer, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt en dispensation vil stride mod lokalplanens principper.

Er der fastsat en dispensationsbestemmelse, så er det forudsat i lokalplanen, at der kan dispenseres. Derfor vil udnyttelsen af en dispensationsbestemmelse som klart udgangspunkt ikke være i strid med planens principper, skriver Planklagenævnet i flere afgørelser.

Forvirre mere end de gavner

Bestemmelserne om f.eks. kviste hører til de bebyggelsesregulerende bestemmelser, og den slags bestemmelser er normalt ikke en del af lokalplanens principper. Derfor kan der dispenseres fra de bebyggelsesregulerende bestemmelser – også selvom det ikke er beskrevet i lokalplanen.

Er der dispensationsbestemmelser blandet ind i de bebyggelsesregulerende bestemmelser? Så kan man få det indtryk, at der kun kan dispenseres fra visse ting, hvis man ikke er vant til at læse lokalplaner. Derfor kan dispensationsbestemmelser forvirre mere, end de gavner.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om kvistene i Bistrup. I samme afgørelse tager nævnet stilling til en dispensation fra lokalplanens loft for etageantal. Denne del af afgørelsen kan du læse om i artiklen “En kommune skal vide, hvad der dispenseres til“.

Rudersdal Kommunes lokalplan 43.

Læs mere om dispensationsbestemmelser i et par artikler udgivet på carlsensplaner.dk.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar