Krav om etablering af fællesanlæg skal ikke nødvendigvis stilles, før den første del af bebyggelsen tages i brug

Allerød Kommune giver en grundejer et påbud: Fortov og grøft skal etableres. Påbuddet kan udstedes med udgangspunkt i lokalplanens krav om, at fællesanlæg skal være etableret før ibrugtagning af ny bebyggelse. Og kommunen må gerne udstede påbuddet, selvom den første del af bebyggelsen allerede er taget i brug.

Påbud om fortov og grøft

Allerød Kommune siger nej til at dispensere og giver grundejeren et påbud: Der skal etableres fortov og grøft i overensstemmelse med lokalplanens krav. Det fremgår af lokalplanen, at veje, stier og parkering skal etableres som forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Grundejeren klager til Planklagenævnet. En lokalplan medfører ikke handlepligt, påpeger hun. Desuden har kommunen udført passivitet. Kravet om etablering af fortov og grøft blev ikke stillet, da den første etape af bebyggelsen blev taget i brug.

Hjemmel til handlepligt

En lokalplan medfører som udgangspunkt ikke handlepligt, medgiver Planklagenævnet. Men der er undtagelser. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 12, hjemler, at der stilles krav om etablering af fællesanlæg før ibrugtagning af ny bebyggelse.

Fortove og grøfter langs veje har karakter af fællesanlæg, vurderer nævnet. Altså er der hjemmel til kravet om etablering af anlæggene. Det kræver dispensation at fravige kravet, og Planklagenævnet kan ikke tilsidesætte kommunens faglige skøn.

Passivitet fra kommunens side?

Kommunen mister ikke retten til at kræve etablering af fotov og grøft. Heller ikke selvom kravet først bliver stillet, når området er delvist eller endda overvejende udbygget, afgør Planklagenævnet.

Det fremgår ikke i § 15, stk. 2, nr. 12, at krav om etablering af fællesanlæg før ibrugtagning skal stilles, når den første del af bebyggelsen tages i brug. Kommunens påbud fastholdes.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse om Allerød Kommunes påbud.

Allerød Kommunes lokalplan 2-307.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar