Kommuneplantillæg for 28 nye byudviklingsområder skal miljøvurderes

Frederikshavn Kommunes tillæg 15.56 til kommuneplanen skal miljøvurderes. Tillægget åbner mulighed for 28 nye byudviklingsområder med anvendelser, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Byudviklingsområderne omfatter samlet et areal på 150 ha. Det er ikke et mindre område på lokalt plan, afgør Planklagenævnet i slutningen af januar. Derfor er kommuneplantillægget ikke undtaget pligten til miljøvurdering.

Kommuneplantillæg skal miljøvurderes

Frederikshavn Kommunes tillæg 15.56 til kommuneplanen udpeger 28 nye områder i kommunen til byudvikling. Tillægget skal ikke miljøvurderes, mener kommunen, men dén konklusion afviser Planklagenævnet. Kommunens screeningsafgørelse ophæves og derfor også den endelig vedtagelse af kommuneplantillægget: Tillægget skal miljøvurderes.

Planklagenævnet vurderer, at flere af de 28 områder udlægges til anvendelser, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Derfor er der pligt til at lave en miljøvurdering – medmindre der er tale om et mindre område på lokalt plan*. Og det er der ikke tale om her.

*Også mindre ændringer i forhold til eksisterende planlægning kan være en undtagelse fra pligt til miljøvurdering. Men det er ikke relevant i denne sag.

Ikke et mindre område på lokalt plan

“Nævnet lægger…vægt på, at planforslaget vedrører et større antal områder med en samlet størrelse på ca. 150 ha….Selvom flere af planforslagets områder i sig selv er af begrænset størrelse, omfatter planforslaget også enkelte større områder på op til ca. 48 ha.”, skriver Planklagenævnet og fortsætter:

“Samlet set er der således tale om et ikke uvæsentligt udlæg af nye områder til byudvikling…Nævnet finder på den baggrund ikke, at planforslaget alene vedrører et mindre område på lokalt plan…Dette indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget”.

Hvad skal Frederikshavn Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Det er oplagt, at et kommuneplantillæg for 28 nye byudviklingsområder skal miljøvurderes, vil nogle måske mene. Enig eller ej, så bekræfter afgørelsen en ny administrationspraksis i Planklagenævnet: “Mindre områder” på lokalt plan er en konkret vurdering fra sag til sag.

Der skal ikke meget til, før et område er større end “mindre”. Frederikshavn Kommunes samlede areal udgør ca. 650 km2. Tillæg 15.56 til kommuneplanen omfatter 150 ha. – altså omkring en kvart procent af kommunen.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om miljøvurdering af de 28 byudviklingsområder.

Frederikshavns Kommunes tillæg 15.56 til kommuneplanen.

Afgørelsen om Frederikshavn Kommune tillæg til kommuneplanen minder om en afgørelse, som Planklagenævnet traf i en sag om et solcelleanlæg i Kerteminde Kommune. Dén afgørelse kan du læse om i artiklen “Planklagenævnet ændrer definition af mindre områder på lokalt plan“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar