Planklagenævnet: “Så lidt reflekterende som muligt”​ er ikke præcist nok om solceller

I 2018 lægger en grundejer solceller på sit tag med dispensation fra kommunen. I 2020 får ejeren et påbud om fysisk lovliggørelse: Solcellerne er for reflekterende. Men Planklagenævnet ophæver påbuddet mandag sidste uge. Kommunens betingelse for dispensationen er for uklart formuleret. Betingelsen kan ikke håndhæves.

Solceller for reflekterende

I 2018 giver Brøndby Kommune dispensation til integrerede solceller på et tag. Betingelsen er, at solcellerne skal have en overflade, der er så lidt reflekterende som muligt, så blændingsrisikoen mindskes. I 2020 får grundejeren et påbud om fysisk lovliggørelse af kommunen: Solcellerne er for reflekterende.

Grundejeren klager til Planklagenævnet. Ejeren mener, at solcellerne overholder den betingelse, som kommunen har stillet.

Upræcise vilkår kan ikke håndhæves

Planklagenævnet giver grundejeren medhold. Når der gives en dispensation på betingelser, skal “vilkårene være så præcise, at det er klart for adressaten, hvilke forpligtelser der gælder”. Det er “en forudsætning for, at kommunen om nødvendigt kan håndhæve vilkårene”.

Formuleringen ”der er så lidt reflekterende som muligt” er ikke så klar og præcis, at man ved, hvor meget solcellerne må reflektere. Der kan herske tvivl om, hvorvidt dispensationens betingelse er overholdt. Derfor er solcelletaget ikke i strid med betingelsen.

Hvad skal Brøndby Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Kravene skal være klare og præcise. Ellers kan de ikke håndhæves. Det ved vi som byplanlæggere og byggesagsbehandlere. Men det er svært at stille præcise, målbare krav til solceller – det er i hvert fald min erfaring.

For nogle år siden besøgte jeg Teknologisk Institut og så deres samling af eksempler på solcelleanlæg. To ting konkluderede jeg efter mit besøg:

  1. Det er vanskeligt hvis ikke umuligt at fastsætte en glansgrad eller noget lignende, når det kommer til solceller. Tager jeg fejl, vil jeg meget gerne vide det.
  2. Solceller er i hastig teknologisk udvikling. Det gør det rigtigt svært at fastsætte retningslinjer – ikke mindst i en lokalplan, som skal holde i årtier.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse om solcellerne i Brøndby Kommune.

Brøndby Kommunes lokalplan 220.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser nævnets afgørelser for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet?

Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning af afgørelsen. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet – så klik på linkene ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar