Tidligere fejl afskærer ikke kommunen fra at sige nej

Svendborg Kommune har tidligere givet en tilladelse til kviste i strid med lokalplanen. Men det betyder ikke, at kommunen er forpligtet til at give en tilladelse til en anden bygningsejer. Når en tilladelse tidligere er givet ved en fejl, så afskærer det ikke kommunen fra at følge sin normale praksis efterfølgende.

Ingen kviste på bygning i Troense

Svendborg Kommune siger nej: Ejeren af en bygning i Troense får ikke lov til at etablere kviste. Kvistene vil medføre en forøgelse af etagearealet, og etagearealet overskrider allerede lokalplanens loft.

Kommunen vil ikke give en dispensation, fordi det kan medføre præcedens. Den nuværende bebyggelsesstruktur og tæthed skal fastholdes, mener kommunen.

Tilsidesættes lighedsgrundsætningen?

Ejeren klager til Planklagenævnet. Ejeren mener bl.a., at kommunen tilsidesætter lighedsgrundsætningen. En anden ejendomsejer har tidligere fået tilladelse til kviste – også selvom lokalplanens maksimale etageareal blev overskredet.

En kommune må ikke behandle borgerne forskelligt. Er sagerne i det væsentlige ens, så skal de have samme udfald, pointerer Planklagenævnet.

Fejl afskærer ikke kommunen fra at sige nej

Den tidligere tilladelse til kviste, oplyser Svendborg Kommune, fordi kommunen ikke var opmærksom på, at kvistene stred mod lokalplanens maksimale etageareal.

Når en tilladelse er givet ved en fejl og i strid med kommunen normale praksis, så er kommunen ikke afskåret fra at følge praksis efterfølgende, fastslår Planklagenævnet. Det er ikke usaglig forskelsbehandling at sige nej til kviste nu.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om kvistene i Troense.

Svendborg Kommunes lokalplan 386.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar