Planklagenævnet: Stenbro og stålhal kræver ikke landzonetilladelse

I sidste uge ophævede planklagenævnet to landzonetilladelser. I en sag om en stenbro i Haderslev Kommune vurderer nævnet, at broen falder under bagatelgrænsen for landzonetilladelser. I en sag om en stålhal i Svendborg Kommune vurderer nævnet, at hallen kan opføres uden landzonetilladelse.

Betonbroen falder under bagatelgrænsen

I 2019 giver Haderslev Kommune en lovliggørende landzonetilladelse til en betonbro på 9 gange 2½ meter. Kommunen vurderer, at broen kræver landzonetilladelse, fordi den ikke er nødvendig for driften af den pågældende landbrugsejendom (planlovens § 36, stk. 1, nr. 3 og 4).

Danmarks Naturfredningsforening klager: Tilladelsen strider mod kommuneplanens udpegninger af bevaringsværdig natur og geologi inden for kystnærhedszonen. Det er et dårligt argumentet, at broen sparer ejeren for at køre en omvej. Tilladelsen vil skabe præcedens.

Planklagenævnet ophæver kommunens landzonetilladelse, men ikke fordi tilladelsen er givet på et mangelfuldt grundlag: Der er tale om en intern adgangsvej, som ligger lavt og forholdsvist usynligt fra omgivelserne. Broen falder under bagatelgrænsen for, hvad der skal gives landzonetilladelse til.

Stålhallen nødvendig for landbrugsdriften

I 2019 giver Svendborg Kommune landzonetilladelse til en stålhal på 242 m2 på en landbrugsejendom. Kommunen begrunder sin tilladelse med, at hallen er nødvendig for landbrugsdriften. Desuden mener kommunen, at hallens placering og udforming er tilpasset til landskabet.

Danmarks Naturfredningsforening klager: En hal på 242 m2 overstiger behovet for driftsbygninger på en landbrugsejendom på 8,5 ha., og hallen passer ikke ind i landskabet. Kommunen kommenterer: Ved nærmere eftertanke er der faktisk slet ikke behov for en landzonetilladelse.

Det stiller planklagenævnet i en særlig situation: For skal nævnet overhovedet tage stilling til kommunens afgørelse, hvis kommunen har trukket afgørelsen tilbage? Når afgørelsen er påklaget, så ligger kompetencen til sagsbehandling hos nævnet. Nævnet stadfæster kommunens vurdering: Stålhallen er en nødvendig driftsbygninger, som ikke kræver landzonetilladelse i overensstemmelse med planlovens § 36, stk. 1, nr. 3.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse om betonbro i Haderslev Kommune.

Planklagenævnets afgørelse om stålhal i Svendborg Kommune.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar