Planklagenævnet: Kompetencenormer gør ikke en lokalplan ugyldig, men….

Fredag sidste uge afgjorde Planklagenævnet, at kompetencenormer ikke gør en lokalplan ugyldig. Alligevel bør vi byplanlæggere undgå af bruge dem, så vidt muligt: Det skal fremgå af lokalplanbestemmelserne, hvad der er tilladt og forbudt. Nævnet husker os desuden på, at en lokalplan ikke kan kræve supplerende planlægning som forudsætning for en byggetilladelse.

Kompetencenormer gør ikke lokalplanen ugyldig men undgå dem

Gentofte Kommune vedtager lokalplan 399 endeligt i 2018, og en grundejer inden for lokalplanområdet klager. Grundejeren mener bl.a., at flere af bestemmelserne er for uklare. De fremstår som kompetencenormer og ikke præcise forholdsnormer.

Planklagenævnet fastholder kommunens vedtagelse af lokalplanen. “At en eller flere bestemmelser i en lokalplan er upræcise eller unøjagtige, påvirker (ikke) lokalplanens gyldighed”, skriver nævnet i afgørelsen og fortsætter: “Nævnet (ophæver) som klart udgangspunkt ikke en lokalplan…fordi der i fremtiden eventuelt kan opstå tvivl om fortolkningen af lokalplanen”.

Planklagenævnet forholder sig ikke konkret til, om nogle af bestemmelserne i lokalplan 399 er kompetencenormer. Nævnet “bemærker dog, at lokalplanbestemmelser som udgangspunkt bør udformes, så det klart fremgår, hvad der er tilladt eller ikke er tilladt”.

Udskyd ikke at tage stilling til planlægningsmæssige spørgsmål

Skyldes kompetencenormer i lokalplaner, at kommunerne vil vente med at beslutte sig? Det vurderer Planklagenævnet tilsyneladende. I hvert fald kobler nævnet tingene sammen i afgørelsen.

En lokalplan må ikke udskyde, at kommunen tager stilling til “planlægningsmæssige spørgsmål”, skriver Planklagenævnet. Den må f.eks. hverken forudsætte præcisering i en udstykningsplan, en bebyggelsesplan, en beplantningsplan eller lignende.

Den slags planer bliver ikke udarbejdet i overensstemmelse med planlovens kapital 6 om planers tilvejebringelse og ophævelse. Offentligheden bliver ikke inddraget i udarbejdelsen. Derfor har den slags planer ingen retsgyldighed, fastslår nævnet.

Relevante links

Planklagenævnets stadfæstelse af Gentofte Kommunes vedtagelse af lokalplan 399.

Gentofte Kommunes lokalplan 399.

Har du brug for at få udfoldet forskellen på kompetencenormer og forholdsnormer, så finder du præcise definitioner i Byplanhåndbogen.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar