En kommune skal orientere alle ejere af ejendomme inden for et lokalplanområde

En kommune skal orientere alle ejere af ejendomme inden for et lokalplanområde om både den offentlige høring af lokalplanforslaget og den endelige vedtagelse. Men det betyder ikke, at kommunen har pligt til at sende forslaget. At Tårnby Kommune ikke har orienteret alle ejerne om den endelige vedtagelse – det er ikke så væsentlig en retlig mangel, at vedtagelsen ophæves, afgør Planklagenævnet

Er ejerne orienteret tilstrækkeligt?

Tårnby Kommune vedtager en bevarende lokalplan for Tårnby landsby, som skal sikre de kulturhistoriske spor. Den konkrete anledning til at udarbejde lokalplanen er et § 14-forbud mod solceller på en ejendom, som ligger i de sårbare omgivelser omkring kirken.

En beboer inden for lokalplanområdet klager til Planklagenævnet. Ejerne af de bygninger, som udpeges som bevaringsværdige i lokalplanen, fik ikke tilsendt et planforslag i den offentlige høring. De er ikke blevet orienteret om den endelige vedtagelse.

Kommunen ikke forpligtet til at sende planforslag

Tårnby Kommune har orienteret alle ejere inden for planområdet – som kommunen skal i henhold til planlovens § 26, stk. 1, nr. 1 – om, at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring, fastslår Planklagenævnet. I orienteringsbrevet har kommunen vedhæftet et link til lokalplanforslaget til plandata.dk. Kommunen har ikke pligt til at sende selve forslaget.

I henhold til planlovens § 31, stk .1, nr. 1 skal kommunen orientere alle ejedomsejere inden for lokalplanområdet, når lokalplanen er vedtaget endeligt. Tårnby Kommune har kun orienteret dem, som har sendt et høringssvar. Det er dog ikke så væsentlig en retlig mangel, at lokalplanen skal ophæves, afgør nævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen den bevarende lokalplan for Tårnby landsby.

Tårnby Kommunes lokalplan 155.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar