Hvornår er en tagterrasse en regulær etage?

Planloven definerer ikke begrebet “etage”. Er begrebet ikke defineret i lokalplanen, så handler det om, hvordan bygningen fremtræder for naboer og forbipasserende. I sagen om en tagterrasse i Espergærde afgør Planklagenævnet, at tagterrassen udgør en regulær etage, fordi den fylder en stor del af taget og medfører værn med en højde på 1,2 meter.

Nej til tagterrasse

Helsingør Kommune siger nej: Ejeren af en bygning i Espergærde får ikke dispensation til at etablere en tagterrasse på 49 m2. Bygningen er opført i to etager, og lokalplanen udelukker bebyggelse i tre etager.

Ejeren klager til Planklagenævnet, men nævnet fastholder kommunens afslag. Tagterrassen udgør en ekstra etage, som forudsætter dispensation. Om kommunen vil dispensere beror på et skøn, som nævnet ikke kan tage stilling til.

Er tagterrassen en etage?

Planloven definerer ikke begrebet “etage”, konstaterer Planklagenævnet. Hvis lokalplanen heller ikke indeholde en definition, så lægges der vægt på, hvordan bygningen fremtræder for naboer og forbipasserende.

Den påtænkte tagterrasse i Espergærde vil fylde en stor del af taget, konstaterer nævnet. Der skal etableres rækværk mod naboerne med en højde på 1,2 meter. Det betyder, at tagterrassen fremtræder som en regulær etage.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tagterrassen i Espergærde.

Helsingør Kommunes lokalplan 3.55.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar