Høringer i sommerferien skal forlænges

Thisted Kommune sender lokalplanforslaget for Doverodde Købmandsgård i offentlig høring i 4 uger, men det er ikke nok, afgør Planklagenævnet. Høringen finder sted i skolernes sommerferie, og så bør minimumsfristen for høringen forlænges.

Offentlig høring i 4 uger

Thisted Kommune vedtager en ny lokalplan for Doverodde Købmandsgård, som skal åbne mulighed for en omdannelse af bebyggelsen til forskellige kulturaktiviteter – herunder SMK Thy.

Lokalplanforslaget blev offentliggjort fra slutningen af juni til slutningen af juli i 2023. En nabo klager over offentliggørelsen til Planklagenævnet. Hun mener, at høringsfristen er i strid med planlovens § 24.

Passende høringsfrist for planforslag

Det er et af hovedformålene med planloven, skriver Planklagenævnet, at offentligheden inddrages i videst muligt omfang. I lovens § 24, stk. 7 fremgår det, at der skal fastsættes en passende frist for inddragelsen. I lovforarbejderne til paragraffen står der, at minimumsfristen for høring bør forlænges, hvis høringen omfatter nationale ferieperioder.

Som udgangspunkt skal et lokalplanforslaget offentliggøres i mindst 4 uger, påpeger Planklagenævnet. Det fremgår i planlovens § 24, stk 5. Er der tale om planforslag af mindre betydning, kan 2 uger dog være nok i henhold til § 24, stk. 6.

Høring i sommerferien skal forlænges

Lokalplanforslaget for Doverodde Købmandsgård har været i offenligt høring i 4 uger i skolernes sommerferie. Kommunen gav naboen en særlig frist til slutningen af august til at sende sit høringssvar. Men det er ikke godt nok, afgør Planklagenævnet.

Når lokalplanforslaget sendes i høring i sommerferien, så skal høringsfristen forlænges for alle. Ikke mindst fordi lokalplanen åbner mulighed for både nedrivning og nybyggeri. Når det ikke er sket, så et det så væsentlig en retlig mangel, at lokalplanen ophæves.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Doverodde Købmandsgård.

Thisted Kommunes lokalplan 47-002.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar