Udstykning i strid med lokalplanens formålsparagraf

En bestemmelse i Jammerbugt Kommunes lokalplan 53 udelukker udstykning inden for delområde L1. Formålsparagraffen fastsætter, at det er et formål med lokalplanen at fastsætte udstykningsforbud i visse delområder. Derfor er bestemmelsen et lokalplanprincip, fastslår Planklagenævnet.

Dispensation i strid med formålsparagraffen

Lokalplan 53 for Slettestrand udelukker udstykning i delområde L1, men Jammerbugt Kommune dispenserer til udstykningen af en parcel inden for delområdet. En nabo og nogle sommerhusejere klager til Planklagenævnet.

Nævnet ophæver kommunens dispensation. Der dispenseres i strid med lokalplanens formålsparagraf. Formålsparagraffer hører til lokalplanens principper, og planlovens § 19 udelukker dispensationer i strid med lokalplanprincipperne.

Bebyggelsesregulerende ikke lokalplanprincipper

Lokalplanens § 4.1.1 fastsætter, at der ikke må udstykkes inden for delområde L1. Der er derfor ingen tvivl om, at det forudsætter dispensation at udstykke en parcel inden for delområdet, konstaterer Planklagenævnet.

Normalt hører bebyggelsesregulerende bestemmelser ikke til en lokalplans principper, fastslår nævnet. Men en bebyggelsesregulerende bestemmelse skal opfattes som et lokalplanprincip, hvis lokalplanens formålsparagraf henviser specifikt til den.

Henvisning til bebyggelsesregulerende bestemmelse

I den detaljerede formålsparagraf fremgår det, at formålet med lokalplanen bl.a. er at sikre områdets bebyggelse og ejendomsdannelse ved udstykningsforbud i visse områder.

Når § 4.1.1 – i modsætning til andre bestemmelser om udstykning – udelukker udstykning af parceller inden for delområde L1, så er bestemmelsen et lokalplanprincip, der ikke kan dispenseres fra.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udstykningen i Slettestrand.

Jammerbugt Kommunes lokalplan 53.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar