Den privatretlige servitut kan ikke håndhæves, hvis der mangler en aktuel planlægningsmæssig interesse

Hjemlen til at håndhæve en privatretlig servitut kan forsvinde, hvis der mangler en aktuel planlægningsmæssig interesse, fastslår Planklagenævnet i en afgørelse fra 11. april. Til gengæld må kommunen gerne ændre administrationspraksis, når det gælder dispensationer fra en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Nej til udstykning i strid med servitut

Jammerbugt Kommune siger nej til udstykningen af en sommerhusgrund i to grunde. Udstykningen strider mod udstykningsplanen i en privatretlig servitut, vurderer kommunen. Dén afgørelse klager sommerhusejeren over til Planklagenævnet.

Nævnet giver sådan set kommunen ret: Udstykningen af de to sommerhusgrunde strider mod servituttens udstykningsplan. Kommunen kan også godt håndhæve forbuddet i henhold til planlovens § 43, fastslår nævnet: Udstykning er et forhold, der kan optages bestemmelser om i en lokalplan.

Aktuel planlægningsmæssig interesse mangler

Alligevel ophæver Planklagenævnet kommunens forbud. De andre ejendomme, som er omfattet af servitutten, er udstykket i strid med servituttens udstykningsplan. Derfor har kommunen ikke længere en planlægningsmæssig interesse i at håndhæve servitutten, vurderer nævnet.

En kommune har kun hjemmel til at håndhæve en privatretlig servitut, hvis der foreligger en aktuel planlægningsmæssig interesse, påpeger Planklagenævnet. En sådan aktuel interesse er der ikke i denne sag, fordi intentionen bag områdets udstykning ikke længere er til stede.

Administrationspraksis må gerne ændres

Kommunen siger desuden nej til udstykningen med henvisning til byplanvedtægtens mindstemål på grunde. Også dén afgørelse klager grundejeren over. Men Planklagenævnet fastholder kommunens afslag på dispensation.

Der er 7 eksisterende grunde i planområdet, der ikke overholder mindstemålene. Men det skyldes administrationspraksis før kommunesammenlægningen, siger Jammerbugt Kommune. Den praksis er siden ændret, og det må kommunen gerne, så længe praksisændringen er generel, afgør Planklagenævnet.

Hvad skal Jammerbugt Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Muligheden for at håndhæve en privatretlig servitut kan forsvinde for altid, hvis kommunen tidligere har undladt at håndhæve den. Til gengæld må en kommune godt ændre administrationspraksis, når det gælder en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Servitutten i Jammerbugt Kommune er fra 1965. Byplanvedtægten fra 1974. Jeg ved ikke, om man kunne ophæve en servitut med en byplanvedtægt i ´74. Men for os byplanlæggere i dag er afgørelsen en reminder om at få aflyst de relevante tilstandsservitutter med vedtagelsen af en ny lokalplan, synes jeg.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udstykning.

Jammerbugt Kommunes byplanvedtægt 4.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar