Dragør Kommune siger nej til en lovliggørende dispensation til nye Velux-vinduer, og Planklagenævnet fastholder kommunens afgørelse. Der må kun anvendes tagvinduer i støbejern med en størrelse på seks tagsten. Afgørelsen er godt nyt for bevaring af væsentlige bygningsdetaljer.

Nej til nye tagvinduer

Dragør Kommune siger nej: En grundejer får ikke en lovliggørende dispensation til tagvinduer med en udformning, som er i strid med lokalplanen. Lokalplanen fastsætter, at der kun må anvendes tagvinduer i støbejern med en størrelse på seks tagsten. Grundejeren har anvendt Velux-vinduer med en størrelse på ni tagsten.

Grundejeren klager til Planklagenævnet. Hun mener, at der er tale om eksisterende, lovligt forhold. Der er lige så mange tagvinduer som før, og placeringen af vinduerne er den samme.

Nye vinduer er ikke eksisterende, lovligt forhold

En lokalplans krav gælder kun fremtidige forhold, ridser Planklagenævnet op. En grundejer må gerne vedligeholde og reparere den eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Men en udskiftning af tagvinduerne i Dragør er ikke et eksisterende, lovligt forhold. Når vinduerne skiftes ud, skal de overholde lokalplanens krav – også selvom der er tale vinduer, som ligner dem, de erstatter.

Kommunen må gerne ændre praksis

Dragør Kommmune har tidligere givet tilladelse til udskiftning af tagvinduer med Velux-vinduer, påpeger grundejeren. Derfor er det i strid med lighedsgrundsætningen, at kommunen nu siger nej.

Kommunen har ændret sin praksis siden 2021, konstaterer Planklagenævnet, og siger nu nej til Velux-vinduer. Det må en kommune gerne, så længe den ny planlægningsmæssige praksis er konsekvent og begrundes sagligt.

Mangelfuld begrundelse for nej

Kommunen begrunder ikke sit nej tilstrækkeligt, mener grundejeren, og Planklagenævnet er enigt. Det fremgår kun i afslaget, at Velux-vinduerne adskiller sig fra de oprindelige vinduer i størrelse, materiale og placering. Det fremgår ikke, hvorfor der ikke kan gives en dispensation.

Det er en retlig mangel men ikke en mangel, der er så væsentlig, at kommunens nej ophæves. Planklagenævnet stiller sig tilfreds med den begrundelse, som kommunen kommer med under klagesagen: At der lokalplanens formål at bevare byggeskikken, og at det strider mod byggeskikken at skære i tagstenene, som det er gjort.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse om tagvinduer i Dragør.

Dragør Kommunes lokalplan 25.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar