Bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom eller for området under ét?

Bygningsreglementet fastsætter, at lokalplanens bebyggelsesprocent skal beregnes for den enkelte ejendom, fastslår Planklagenævnet i en afgørelse fra 11. april. Medmindre lokalplanen bestemmer noget andet.

Sommerhuset overskrider bebyggelsesprocenten

Frederikshavn Kommune giver byggetilladelse til et nyt sommerhus i Skagen. En beboer i området klager til Planklagenævnet: Sommerhuset er større end tilladt i lokalplanen, mener beboeren.

Planklagenævnet giver beboeren ret og ophæver kommunens byggetilladelse. Sommerhuset overskrider bebyggelsesprocenten. Hvis kommunen vil give en tilladelse, så kræver det en dispensation.

Bebyggelsesprocenten skal beregnes for hver ejendom

“Bebyggelsesprocenten i områderne 3, 4 og 5 må ikke overstige 10”, står der i lokalplanens § 7.4. Sommerhuset opføres inden for område 3. Bebyggelsesprocenten overskrides ikke, hvis den beregnes for området under ét, påpeger kommunen. Men den går ikke.

Det er bygningsreglementets beregningsregler, der gælder, medmindre lokalplanen fastsætter noget andet. Og det gør lokalplan 64-S.25 ikke. Derfor skal bebyggelsesprocenten beregnes for den enkelte ejendom – ikke for området under ét*.

*Det fremgår i BR-S 85, som gjaldt, da lokalplanen blev vedtaget.

Grundregler for beregning af bebyggelsesprocent

“Reglerne i bygningsreglementet om beregning af bebyggelsesprocent kan ikke fraviges ved lokalplan”, skriver Planklagenævnet i afgørelsen. Det er næppe nyt for de fleste byplanlæggere. Byggesagsbehandlernes beregninger skal vi ikke blande os i.

Derfor kommer det nok ikke som en overraskelse, at “en lokalplanbestemmelse om…bebyggelsesprocent i et delområde i en lokalplan må forstås som en fastsættelse af, at bebyggelsesprocenten skal beregnes for hver samlede faste ejendom for sig inden for det aktuelle delområde”.

Lokalplanen kan fastsætte noget andet

Men til slut skriver Planklagenævnet: “Dette gælder dog ikke, hvis det f.eks. i en lokalplanbestemmelse fremgår, at bebyggelsesprocenten skal fastsættes for planområdet under ét”.

Vi byplanlæggere kan ikke blande os i, hvordan selve beregningen. Men vi kan altså godt beslutte, at bebyggelsesprocenten gælder for delområdet samlet og ikke for den enkelte ejendom – hvis vi udtrykkeligt skriver det i en lokalplanbestemmelse. Det er godt at få fastslået.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om bebyggelsesprocenten i Skagen.

Frederikshavn Kommunes lokalplan 64-S.25.

En lokalplan kan vel kun fastsætte en bebyggelsesprocent for området under ét i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Kommuneplanen må gerne fastsætte en bebyggelsesprocent for rammeområdet under ét. Det skal planlægningsmæssigt begrundes. Det forudsætter en forholdsvist ensartet anvendelse. Og så må området ikke være gennemskåret af store veje eller omfatte parker og lignende.

Den planlægningsmæssige begrundelse var i orden i Kerteminde Kommune men ikke i Århus, afgjorde Planklagenævnet sidste år. Det kan du læse mere om i artiklerne “Planklagenævnet: Bebyggelsesprocent for rammeområdet som helhed er lovlig” og “Planklagenævnet: Bebyggelsesprocent for rammeområdet under ét skal begrundes planmæssigt“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar