Berettiget forventning? Så kan kommunen ikke kræve fysisk lovliggørelse

Kommunen har givet kolonihavehusets ejer en berettiget forventning om, at udhuset overholder lokalplanens bestemmelser – selvom det er placeret for tæt på vejskel. Det er konklusionen i en afgørelse i Planklagenævnet fra slutningen af januar. Nævnet lægger vægt på, at ejeren tydeligt har vist udhusets placering i sin ansøgning, uden at kommunen har reageret.

Ingen mulighed for fysisk lovliggørelse

I 2021 siger Hvidovre Kommune nej til at give en lovliggørende dispensation til et udhus i en kolonihave. Udhuset ligger en meter fra vejskel, og det er i strid med § 5.6 i lokalplan 139. Paragraffen fastsætter en byggelinje tre meter fra vejskellet. Kommunen giver et påbud: Udhuset skal rives ned.

Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse. Som udgangspunkt er det ejerens ansvar at sikre, at et byggeri er lovligt. Men kommunen har skabt en berettiget forventning om, at udhuset er i overensstemmelse med lokalplanen, vurderer nævnet. Derfor kan kommunen ikke kræve fysisk lovliggørelse.

Berettiget forventning hos ansøgeren

Planklagenævnet fremhæver fire forhold, som begrunder nævnets afgørelse:

  1. Kolonihavehusets ejer har sendt en ansøgning om tilladelse til at bygge udhuset. Det fremgår på tegningerne, at udhuset er placeret en meter fra vejskel. Kommunen påpeger en række forhold i strid med lokalplanen – men ikke udhusets placering.
  2. Kommunen skriver ikke, at det ikke er hele projektets overensstemmelse med lokalplanen, der er vurderet.
  3. Ejeren sender et revideret, tilrettet projektet. Udhusets placering er ikke ændret. Ejeren beder kommunen bekræfte, at projektet overholder lokalplanen, men får intet svar.
  4. Der er tale om et lille udhus på 10 m2, som ikke har medført naboklager eller andre gener.

Hvad skal Hvidovre Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Jeg er ikke byggesagsbehandler. Men i min optik lægger Planklagenævnets afgørelse et klart ansvar hos en kommunen: Hvis en ansøgning tydeligt viser et forhold i strid med lokalplanen, så er det kommunens ansvar at gøre ansøgeren opmærksom på det – eller beskrive tydeligt, hvilke forhold kommunen har taget stilling til.

Har ansøgeren en berettiget forventning om at overholde lokalplanen? Så kan kommunen miste muligheden for at kræve fysisk lovliggørelse og må give en dispensation.

Links

Planklagenævnets afgørelse om udhuset i Hvidovre.

Hvidovre Kommunes lokalplan 139.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar