Et påbud skal varsles til de rigtige. Ellers er det en væsentlig, retlig mangel

Et påbud efter planlovens § 51 skal sendes til de rigtige. Ellers er der tale om en væsentlig, retlig mangel, og påbuddet risikerer at blive ophævet. Det fastslår Planklagenævnet i en afgørelsen om tre skilte på Frederiksberg. Kommunen har ikke varslet ejeren af skiltene om påbuddet.

Nye skilte er ikke ekisterende, lovligt forhold

Frederiksberg Kommune giver ejeren af tre reklameskilte et påbud: Du skal fjerne dine skilte. Det fremgår af lokalplanens § 5.2, at “skiltning og reklamering kun (må) finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i det enkelte tilfælde”. Reklameskiltene kræver altså en dispensation, som ejeren ikke har fået.

Skiltenes ejer klager til Planklagenævnet. Men han får ikke medhold i, at der er tale om et eksisterende, lovligt forhold. Der er tidligere givet tilladelse til fire skilte. Bare ikke de tre skilte, som nu skal fjernes.

Påbud skal varsles til både ejere og brugere

Alligevel ophæver Planklagenævnet kommunens påbud. Et påbud skal varsles til alle ejere af den berørte ejendom. Er der tale om anvendelsen af en ejendom, så skal alle brugerne af ejendommen også varsles.

Frederiksberg Kommune har kun varslet ejeren af den berørte ejendom – ikke ejeren af de tre skilte. Han må anses som en bruger af ejendommen, vurderer nævnet, og derfor burde han have været varslet om påbuddet om at fjerne skiltene. Når han ikke er blevet varslet, er det en væsentlig, retlig mangel. Planklagenævnet ophæver påbuddet.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om skiltene i Frederiksberg Kommune.

Frederiksberg Kommunes lokalplan 29.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar