Pas på med høringsfrist på to uger for en lokalplan

Når der er tale om en lokalplan af mindre betydning, så kan den offentlige høring reduceres til to uger. Men hvordan skal man forstå”mindre betydning”? Planklagenævnets orienterer nr. 22 viser, at “mindre betydning” omfatter minimale ændringer i forhold til en gældende lokalplan og uvæsentlige ændringer i forhold til omgivelserne. For en sikkerheds skyld er det nok værd at afholde en offenlig høring på mindst fire uger, så vidt muligt.

Kravene til kort høringsfrist

Som udgangspunkt skal et lokalplanforslag offentliggøres i mindst fire uger. Men planlovens § 24, stk. 6, åbner mulighed for, at høringen kan begrænses til to uger “for forslag til lokalplaner af mindre betydning”. Men hvad betyder det så konkret? Hvornår kan man vælge en kort, offentlig høring? I Planklagenævnet orienterer nr. 22 lister nævnet nogle eksempler op:

  1. Når en eller to bestemmelser i en eksistende lokalplan ændres – f.eks. mindre ændringer i bestemmelser om bebyggelsens udformning.
  2. Når en enkelt ejendom eller et mindre areal overføres fra landzone til byzone eller omvendt.
  3. Når der fjernes bestemmelser i en lokalplan, som ikke håndhæves, og som kommunen bruger tid på at dispensere fra.
  4. Når det handler om anvendelsen af en enkelt ejendom eller et mindre areal – også selvom der ikke findes en gældende lokalplan for ejendommen.

Der skal være tale om ændringer, som ikke er væsentlige for omgivelserne, fastslår Planklagenævnet. Det skal være tydeligt, hvilke ændringer der foretages i forhold til den hidtil gældende lokalplan. Og så forudsætter et nyt, lokalplanpligtigt projekt som hovedregel en længere høringsfrist end to uger.

Ændring af mere end 15 bestemmelser

Planklagenævnets orientering henviser til to afgørelser vedrørende en kort, offentlig høring på to uger. I begge afgørelser er den endelige vedtagelse af lokalplanen ophævet. Nævnet vurderer, at der ikke er tale om lokalplaner af mindre betydning.

Den ene afgørelse drejer sig om ændringer i mere end 15 bestemmelser i Gribskov Kommunes lokalplan 106.05. Ændringerne handler bl.a. om grundstørrelser, fortætning og terrænregulering. Alene antallet af ændringer forklarer, hvorfor Planklagenævnet vurderer, at lokalplanen ikke er omfattet af § 24, stk. 6.

Lokalplanen for en parcelhusgrund

I Solrød Kommune vil en parcelhusejer udstykke en ubebygget del af sin grund til et nyt parcelhus. Kommunen udarbejder en ny lokalplan for parcelhusgrundens 465 m2. Den gældende lokalplan for området fastsætter, at udstykninger på under 700 m2 forudsætter en ny lokalplan.

Den nye lokalplan er ikke en lokalplan af mindre betydning, vurderer Planklagenævnet. Der er tale om en helt ny lokalplan, der åbner mulighed for fortætning på et areal, som ikke tidligere var planlagt til bebyggelse. Det medfører en væsentlig ændring i omgivelserne, mener nævnet. Også selvom lokalplanområdet altså kun omfatter 465 m2, og der er tale om et nyt parcelhus i et eksisterende parcelhusområde.

Hvad skal de to kommuner og vi andre gøre i fremtiden?

At Gribskov Kommunes lokalplan med 15 nye bestemmelser for bl.a. fortætning ikke er en lokalplan af mindre betydning – det kan jeg forstå. Det virker mindre forståeligt for mig, at en lokalplan for et enkelt parcelhus i et parcelhusområde ikke har mindre betydning.

Men sådan må det være ud fra planlovens snævre kriterier. Og jeg ville tænke mig om en ekstra gang, før jeg sendte en lokalplan i offentlig høring i to uger, selvom den var ganske undseelig. Risikoen for at vedtagelsen bliver ophævet i Planklagenævnet er for stor til at spare to ud af fire uger efter min mening.

Links

Planklagenævnet orienterer nr. 22.

Planloven på retsinformation.dk.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Gribskov Kommunes 15 ændringer.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om parcelhuset i Solrød Kommune.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar