Parcelhusejer skal fjerne puds på sit bevaringsværdige hus

En parcelhusejer har pudset facaderne, selvom lokalplanen fastsætter, at facaderne skal fremstå i blank mur af gule teglsten. Kommunen siger nej til en lovliggørende dispensation, og Planklagenævnet fastholder afgørelsen trods værdispild: Der er tale om en bevaringsværdig bygning, og der er risiko for præcedens – at andre parcelhusejere søger om og får lov til at pudse facaderne.

Nej til puds på parcelhuset

Hvidovre Kommune siger nej: Ejeren af et parcelhus får ikke en lovliggørende dispensation til at pudse facaderne. Parcelhuset er udpeget i lokalplanen som bevaringsværdigt med bevaringsværdi 3. Lokalplanens bestemmelser fastsætter, at facaderne skal fremstå i blank mur af gule teglsten.

Ejeren klager til Planklagenævnet. En fysisk lovliggørelse er både dyr og fysisk umulig, mener ejeren. Fjernes pudslaget, ødelægges murstene.

Mindst indgribende middel over for borgerne

En kommune skal bruge det mindst indgribende middel over for en borger og derfor overveje retlig lovliggørelse før fysisk, fastslår Planklagenævnet. Det er mindre indgribende for parcelhusejeren at få en dispensation end at fjerne pudslaget.

Det er vigtigt, hvor stort værdispildet er. Hvad koster det parcelhusejeren at fjerne pudslaget? Men ond tro og retshåndhævelsen spiller også en afgørende rolle. Vidste parcelhusejeren, at det var ulovligt at pudse huset? Skaber det præcedens, hvis hun får lov til at beholdet pudslaget? Vil andre så forvente at få lov til det samme?

Nej til dispensation fastholdes

Hvidovre Kommune har indhentet en udtalelse fra Center for Bygningsbevaring: Det er muligt at fjerne pudslaget uden at ødelægge murstenene. Spørgsmålet er derfor, om det er for voldsomt over for borgeren og for dyrt at kræve pudslaget fjernet.

Der er tale om et bevaringværdigt hus, konstaterer Planklagenævnet. Der er risiko for præcedens. Parcelhusejeren har pligt til at kende lokalplanen. Nævnet fastholder kommunens nej til at dispensere.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse om de pudsede facader i Hvidovre.

Hvidovre Kommunes lokalplan 237.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar