Delvist vandrette lejlighedsskel betyder ikke, at et dobbelthus er etageboliger

Hvornår er der tale om et dobbelthus? Og hvornår er der tale om en bygning med to etageboliger? I en afgørelse om et ombygget enfamiliehus i Gladsaxe Kommune fastslår Planklagenævnet, at et dobbelthus er kendetegnet ved lodrette lejlighedsskel og egne indgange i stueetagen.

Fra enfamiliehus til to boliger i samme bygning

Gladsaxe Kommune afgør, at ombygningen af et enfamiliehus til to boliger er i overensstemmelse med byplanvedtægten. En beboer i området klager til Planklagenævnet, og nævnet giver beboeren medhold. De to boliger kræver dispensation fra byplanvedtægtens maksimale etageantal.

Byplanvedtægten fastsætter, at dobbelthuse højst må opføres i 1½ etage, mens etageboliger højst må opføres i 2 etager. Det ombyggede enfamiliehus er i 2 etager. Spørgsmålet er, om huset er et dobbelthus, eller der er tale om etageboliger?

Dobbelthus har lodrette lejlighedsskel og egne indgange

Planloven og byplanvedtægten definerer ikke begrebet “dobbelthus”. Planklagenævnet forstår begrebet som to selvstændige boliger i én bygning, der er adskilt med lodret lejlighedsskel.

Derfor er det ombyggede enfamiliehus et dobbelthus, vurderer nævnet. At et meget begrænset areal er forskudt med et vandret lejlighedsskel ændrer ikke på denne konklusion. Nævnet lægger desuden vægt på, at de to boliger har hver sin indgang i underetagen.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om dobbelthuset i Gladsaxe Kommune.

Gladsaxe Kommunes byplanvedtægt 16.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar