Kommunen skal begrunde et nej til dispensation

Når en kommune siger nej til at dispensere, så skal afslaget begrundes. Det er ikke nok at sige nej med henvisning til normal praksis. Det konkrete hovedhensyn bag afslaget skal beskrives.

Nej til drivhus i Troense

Svendborg Kommune siger nej: Et drivhus i Troense skal ikke lovliggøres med en dispensation fra lokalplanen. Drivhuset betyder, at det tilladte omfang på mindre bygninger som f.eks. drivhuse overskrides. Grundejeren klager, og Planklagenævnet ophæver kommunens afslag.

Drivhuset overstiger det, der kan forventes dispensation til, skriver kommunen, fordi der ikke før er givet en tilsvarende dispensation inden for lokalplanområdet. Men kommunens begrundelse er utilstrækkelig, afgør nævnet.

Nej til carport i Klampenborg

Gentofte Kommune siger nej: Der skal ikke gives en lovliggørende dispensation til en carport i Klampenborg. Carporten er placeret inden for et areal, hvor lokalplanen udelukker bebyggelse. Grundejeren klager, men Planklagenævnet fastholder kommunens afslag.

Det er hensigten med lokalplanen, at området skal have et landskabeligt præg, skriver kommunen i afslaget. Derfor skal forhaver være grønne og åbne og uden bebyggelse. Det er en tilstrækkelig skønsmæssig vurdering, afgør Planklagenævnet, og kommunens skøn kan nævnet ikke tage stilling til.

Hvad skal kommunerne gøre i fremtiden?

I byplanhåndbogen fremgår det, at en kommune skal vurdere en ansøgning konkret. Kommunen må gerne være restriktiv, når det kommer til dispensationer. Men man må ikke sætte “skøn under regel”.

De to afgørelser viser forskellen på den konkrete begrundelse og “skøn under regel”, synes jeg. I afgørelsen fra Klampenborg får grundejeren en præcis, planlægningsmæssigt forklaring på, hvorfor carporten skal fjernes. I sagen fra Troense er forklaringen på afslaget, at kommunen ikke plejer at dispensere.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om drivhuset i Troense.

Svendborg Kommunes lokalplan 386.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om carporten i Klampenborg.

Gentofte Kommunes lokalplan 143.

Byplanhåndbogen (kig under “Pligtmæssigt skøn”).

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar