“Forenelig med nærheden til boligområdet” kan ikke håndhæves

Når en lokalplanbestemmelse er upræcis, så kan den ikke håndhæves. Det gælder kravet om at placeringen skal være “forenelig med nærheden til boligområdet”, afgør Planklagenævnet i sagen om en lagerbygning i Aulum.

“Forenelig med nærheden til boligområdet”

Herning Kommune afgør, at en lagerbygning i Aulum er opført i overenstemmelse med lokalplanen. En nabo klager til Planklagenævnet over afgørelsen. Naboen mener, at lagerbygningen er opført i strid med lokalplanens anvendelsesbestemmelse.

Lokalplanen tillader etablering af lager inden for delområdet. Men det fremgår som en betingelse, at placeringen er “forenelig med nærheden til boligområdet“.

Upræcise bestemmelser kan ikke håndhæves

Det er ikke beskrevet i lokalplanen, hvad der menes med “forenelig med nærheden til boligområdet”. Derfor er det uklart, hvilken placering der kan accepteres.

Fortolkningen af bestemmelsen beror på et skøn. Bestemmelsen er ikke præcis nok til at kunne håndhæves. Lagerbygningen er opført i overensstemmelse med lokalplanen, afgør Planklagenævnet.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om lagerbygningen i Aulum.

Herning Kommunes lokalplan 1.33.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar