Brug de rigtige beregningsregler

Planklagenævnet ophæver Horsens Kommunes byggetilladelse til et enfamiliehus, fordi kommunen har brugt BR 18´s beregningsregler for bebyggelsesprocenten. Lokalplanen er vedtaget i 1997. Derfor skulle kommunen have brugt beregningsreglerne i BR85.

Er bebyggelsesprocenten overskredet eller ej?

Horsens Kommune giver byggetilladelse til et enfamiliehus, men to naboer klager til Planklagenævnet. Lokalplan 139 fastsætter, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25. Naboerne mener, at bebyggelsesprocenten er overskredet.

Planklagenævnet giver naboerne medhold og ophæver byggetilladelsen. Ikke fordi kælderen skal regnes med i etagearealet, som naboerne mener, men fordi kommunen har brugt beregningsreglerne for bebyggelsesprocenten i det forkerte bygningsreglement.

Brug beregningsregler i det rigtige bygningsreglement

Hvilke beregningsregler skal bruges, når en kommune skal afgøre, om lokalplanens bebyggelsesprocent overholdes? Det kommer an på, hvilket bygningsreglement der var gældende, da lokalplanen blev vedtaget. Lokalplan 139 blev vedtaget i 1997, da BR85 stadig var gældende.

Derfor er det beregningsreglerne i BR 85, der skal bruges til at beregne bebyggelsesprocenten. Det er en væsentlig, retlig mangel at bruge BR 18 som Horsens Kommune har gjort. Særligt fordi bebyggelsesprocenten overskrides, når de rigtige beregningsregler bruges, betoner Planklagenævnet.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse i sagen om bebyggelsesprocenten i Horsens.

Se Horsens Kommunes lokalplan 139.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar