Overdækning må blive pga. indrettelseshensyn

En grundejer får lov til at beholde overdækningen på sin kældertrappe, selvom den strider mod lokalplanens bestemmelse for placering af bebyggelse. Der er tale om indrettelseshensyn: Overdækningen er 24 år gammel. Grundejeren har ikke haft grund til at tro, at kommunen ville kræve lovliggørelse. Og der er ikke væsentlig samfundsinteresse i at håndhæve lokalplanens bestemmelse.

Overdækning må blive pga. indrettelseshensyn

Hvidovre Kommune siger nej til at give en lovliggørende dispensation. En grundejer får ikke lov til at beholde overdækningen af sin kældertrappe. Overdækningen strider mod lokalplanens krav om en afstand på mindst 2½ meter mellem skel og bebyggelse. Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver ham medhold.

Overdækningen blev etableret for 24 år siden, og der er tale om indrettelseshensyn: Grundejeren kan forvente, at forholdet – altså overdækningen af kældertrappen – ikke vil blive krævet lovliggjort. Kommunen kan ikke håndhæve lokalplanens forbud mod bebyggelse tættere på skel end 2½ meter.

Betingelserne for indrettelseshensyn

Indrettelseshensyn betyder, at en kommunen kan tabe retten til at kræve lovliggørelse efter en vis tid, skriver Planklagenævnet, hvis ejeren har berettigede forventninger om, at forholdet ikke vil blive krævet lovliggjort. Nævnet ridser grundbetingelserne op for, at der kan være tale om indrettelseshensyn:

  1. Kommunen kender til et ulovligt forhold men har ikke forsøgt at få forholdet lovliggjort inden for et rimeligt tidsrum.
  2. Grundejeren har haft grund til at tro af andre årsager, at forholdet ikke vil blive krævet lovliggjort af kommunen. Det er en forudsætning, at grundejeren ikke burde have vidst, at forholdet var ulovligt – f.eks. ved et afslag på dispensation. I sagen i Hvidovre Kommune er der ikke grund til at tro, at overdækningen er i strid med lokalplanen. Der findes ikke noget afslag på dispensation.
  3. Forholdet – f.eks. et byggearbejde – er udført for meget lang tid siden. I sagen i Hvidovre Kommune har kældertrappen været overdækket i 24 år.
  4. Der er ikke tale om væsentlige retshåndhævelsesinteresser eller indsigelser fra beboerne i området. I sagen i Hvidovre Kommune er der ikke væsentlige håndhævelsesinteresser. En dispensation til overdækningen strider ikke mod lokalplanens principper. Dispensationen vil ikke afskære kommunen fra at håndhæve forbuddet mod bebyggelse nærmere skel end 2½ meter i fremtiden.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om kældertrappen i Hvidovre.

Hvidovre Kommunes lokalplan 339.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar