En kommune skal begrunde, hvorfor servitutten skal håndhæves

Er der tale om forhold, der kan reguleres med en lokalplan? Så kan en kommune håndhæve bestemmelserne i en privatretlig servitut. Men det er en forudsætning, at kommunen begrunder, hvorfor der er en aktuel, offentlig, planlægningsmæssig interesse i håndhævelsen.

Udhus for tæt på vejskel

En grundejer i Glostrup har bygget et udhus tættere på vejskel end 5 meter. Det strider mod en privatretlig servitut, der omfatter grundejerens ejendom. Kommunen giver grundejeren et påbud om fysisk lovliggørelse.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver ham medhold: Kommunens påbud ophæves. Der mangler en begrundelse for, hvorfor kommunens ønsker at håndhæve servitutten.

Grundbetingelser for håndhævelse

I henhold til planlovens § 43 kan en kommune håndhæve bestemmelserne i en privatretlig servitut, fastslår Planklagenævnet. Forudsætningen er, at der er tale om forhold, der kan reguleres med en lokalplan.

Kommunen har ikke pligt til at håndhæve servitutten. Derfor er et forhold i strid med servitutbestemmelserne først ulovligt, hvis kommunen nedlægger et forbud eller et påbud. Der er ikke krav om at søge dispensation fra bestemmelserne i en servitut.

Håndhævelse skal begrundes

Forvaltningsloven § 22 fastlægger, at en kommune skal begrunde en afgørelse. Der skal henvises til retsreglerne, og kommunen skal forklare sin afgørelse. En forklaring kan være, at kommunen vi undgå præcedens – f.eks. at bygninger i fremtiden placeres tættere på vejskel end 5 meter.

Glostrup Kommune har henvist til planlovens §§ 18 og 51 og ikke § 43 som hjemmel for sit krav om fysisk lovliggørelse. Kommunen forklarer ikke, hvorfor forbuddet mod bebyggelse nærmere vejskel end 5 meter skal håndhæves. Det er væsentlige, retlige mangler.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om udhuset i Glostrup.

I en tilsvarende afgørelse ophæves Dragør Kommunes afslag på at bygge et udhus tættere på vejens midte end tilladt i en privatretlig servitut. Planklagenævnet ophæver afgørelsen, fordi kommunen mangler at henvise til hjemlen i planlovens § 43. Se afgørelsen om skuret i Dragør.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar