“Kan”​ er et udflydende ord at bruge i en lokalplan

Københavns Kommune siger nej til et rådgivningscenter, men Planklagenævnet ophæver afgørelsen. I lokalplanen fremgår det, at der kan etableres et posthus inden for delområdet. Men det udelukker ikke andre anvendelser, afgør nævnet.

Nej til rådgivningscenter

Københavns Kommune siger nej til et rådgivningscenter. Centeret er i strid med en bebyggelsesregulerende bestemmelse i lokalplanen, vurderer kommunen. Her fremgår det, at der kan indrettes et posthus i det pågældende delområde.

Væsentlige ændringer af bebyggelsesforholdene forudsætter en supplerende lokalplan, står der også i bestemmelsen. En anden anvendelse end den eksisterende, godkendte anvendelse udløser en supplerende lokalplan, afgør kommunen.

Ikke behov for dispensation

Ansøgeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver hende medhold. Et rådgivningscenter kan etableres i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Der er ikke behov for en dispensation. Kommunens afslag ophæves.

Lokalplanens anvendelsesbestemmelser fastsætter ikke noget om anvendelsen af delområdet. I den bebyggelsesregulerende bestemmelse fremgår det, at der kan indrettes et posthus. Det udelukker ikke, at delområdet må udnyttes til andre former for anvendelse.

Hvad skal Københavns Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnets afgørelse minder os byplanlæggere om to ting:

  1. Anvendelsen af et område skal reguleres i lokalplanens anvendelsesbestemmelser – ikke i en bebyggelsesregulerende bestemmelse.
  2. “Kan” alene er fint til at give eksempler på, hvad et område må anvendes til. Men det dur ikke, hvis man vil afgrænse anvendelsen mere præcist. Her skal kan suppleres med “kun” eller “ikke” for at definere klart, hvad området må anvendes eller ikke anvendes til. Og “må” er i den sammenhæng måske et mere velvalgt ord.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om rådgivningscenteret i København.

Københavns Kommunes lokalplan 76.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar