“Eksisterende terræn” er et uklart begreb

Hvordan defineres “eksisterende terræn”? I sagen om terrænregulering i Birkerød får lokalplanens kortbilag ikke afgørende betydning, fordi det ikke viser terrænet ved lokalplanens udarbejdelse.

Dispensation til terrænregulering

Rudersdal Kommune giver byggetilladelse til et enfamiliehus i Birkerød. Lokalplanen udelukker terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. I forbindelse med byggetilladelsen giver kommunen dispensation til terrænregulering på 0,88 meter.

To naboer klager til Planklagenævnet over byggetilladelsen. Kommunen tager udgangspunkt i terrænet, som det fremstår i dag – ikke terrænet, som det er vist på lokalplanens kortbilag. Her ligger terrænkoterne mindst en meter lavere, end de gør i dag.

Definition på “eksisterende terræn”

Spørgsmålet er, hvordan “eksisterende terræn” skal forstås, skriver Planklagenævnet. Lokalplanens kortbilag viser terrænkoter, som ikke var eksisterende, da lokalplanen blev vedtaget. Alle parter er enige om, at terrænet i dag er det samme, som det var, før lokalplanen blev vedtaget.

Planklagenævnet læner sig derfor op ad bygningsreglementets definition: Eksisterende terræn er det oprindelige terræn, som fastsat af kommunen ved byggeansøgning. Altså terrænet, som det tager sig ud i dag og ved lokalplanens vedtagelse. Kommunens dispensation bygger på de rigtige forudsætninger.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om terrænregulering i Birkerød.

Rudersdal Kommunes lokalplan 44.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar