Planklagenævnet: Behandl borgerne ens – eller begrund forskelsbehandling sagligt

5. marts ophævede Planklagenævnet et nej til en balkon i Frederikshavn. Afgørelsen minder os om, at borgerne som udgangspunkt skal behandles ens. Kommunen må gerne ændre holdning, men så det begrundes sagligt og planmæssigt. En ny praksis for dispensationer skal være generel og gælde for alle.

Nej til balkon på parcelhus

I 2019 beder en parcelhusejer om dispensation til at sætte en balkon på sit hus, men Frederikshavns Kommune siger nej. Parcelhusejeren klager til Planklagenævnet: Hvorfor siger kommunen nej til min balkon, når man tidligere har dispenseret til andre balkoner i området?

Nogen ny praksis for at give dispensationer – eller afslag – er der ikke tale om, skriver kommunen til Planklagenævnet. Når parcelhusejeren får nej til balkonen, så skyldes det to ting: Flere indbliksgener end fra eksisterende balkoner i området og indsigelser fra naboerne.

Borgerne skal behandles ens

En kommune skal overholde de almindelige forvaltningsretlige principper og et af dem er lighedsgrundsætningen, skriver Planklagenævnet. Grundsætningen gælder også ansøgninger om dispensation: Hvis borgerne ikke behandles ens, skal det begrundes sagligt og planmæssigt.

Planklagenævnet sammenligner parcelhusejerens balkon med en eksisterende balkon i området, som har fået dispensation. Nævnet vurderer, at omfanget af indbliksgener er ens. I forhold til lighedsgrundsætningen er det ligegyldigt, om der er kommet indsigelser fra naboerne.

Derfor mangler den saglige, planmæsssige begrundelse for dispensation til den ene balkon og nej til den anden. Det er en væsentlig, retlig mangel. Planklagenævnet ophæver kommunens afslag på at give dispensation.

Hvad skal Frederikshavn Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Hvis Frederikshavns Kommune har ændret holdning til balkoner og indbliksgener i parcelhusområdet, så skal man ændre praksis. Kommunen må gerne begynde at sige nej til balkoner, skriver Planklagenævnet. Men afslagene skal begrundes sagligt og planmæssigt, og en ny praksis skal følges konsekvent. Den skal være ens for alle.

Beskeden fra Planklagenævnet er klar:

  1. Begrund altid en eventuel forskelsbehandling sagligt og planmæssigt, når det kommer til dispensationsansøgninger.
  2. Skift gerne holdning til at give dispensationer i et område, men indfør en generel praksisændring, som gælder for alle.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse.

Frederikshavns Kommunes byplanvedtægt 49.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar