Planklagenævnet: Rørhøgen blev udeladt, og 18 vindmøller sparket til hjørne

Planklagenævnet ophævede tirsdag en miljøvurdering. Det lagde to nordjyske kommuners planer for 18 vindmøller ned – indtil videre. Vurderingen af miljøkonsekvenserne for fuglene er for mangelfuld, mener nævnet. Afgørelsen viser, at det er alvor, hvis nogen var i tvivl: En plan må ikke skade et Natura 2000-område og udpegningsgrundlaget. Og det skal vurderes i detaljer.

18 nye vindmøller i Nordjylland

Jammerbugt og Vesthimmerland Kommuner gik sammen om at planlægge for en ny vindpark på Thorup Sletten – et område ved Løgstør Bredning. Vindparkens 18 nye møller med en højde på op til 150 meter skulle erstatte 17 eksisterende møller i området med en højde på op til 69 meter.

Thorup Sletten ligger tæt på en række Natura 2000-områder i og omkring Limfjorden, og afstanden mellem vindmøllerne og det nærmeste område ville blive mindre end 100 meter. Kommunerne udarbejdede derfor en miljøkonsekvensvurdering og en miljørapport for et kommuneplantillæg og to lokalplaner.

Skadelig påvirkning – ingen plan

Kan en plan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal planen redegøre for påvirkningen. Kan det ikke udelukkes, at planen skader området, så må planen ikke vedtages, skriver Planklagenævnet i sin afgørelse.

Det er ikke kun påvirkningen på selve Natura 2000-området, der skal vurderes. Det gælder også påvirkningen på udpegningsgrundlaget – altså de naturtyper og dyrearter, som man ønsker at beskytte.

Fugle og vindmøller i harmoni

Kommunernes miljøkonsekvensvurderingen udpeger 12 fuglearter, som kan blive påvirket af vindparken, herunder blå kærhøg (men ikke rørhøg). Vurderingen forholder sig til kollisionsrisiko, barriereeffekt og fortrængning.

Konklusionen er, at fuglene kan leve i acceptabel harmoni med de nye vindmøller: De fugle, der rammer en møllevinge, kan undværes. Resten lærer at flyve uden om de 18 møller. Når møllerne fortrænger fuglene fra en del af strandengen, så finder de et andet sted at slå sig ned. Og med tiden vænner de sig til møllerne.

Miljøkonsekvensvurderingen ophæves

Danmarks Naturfredningsforening har klaget: Konsekvensvurderingen udelukker ikke skader på Natura 2000-området. Det skal den, før en plan kan vedtages. Vindmøllerne placeres for tæt på området. Fuglene bliver fortrængt. Det kommer flere sammenstød mellem møllevinger og fugle end tidligere.

Planklagenævnet giver Danmarks Naturfredningsforening ret: Miljøvurderingen, som bygger på miljøkonsekvensvurderingen, er mangelfuld. Derfor ophæves vurderingen og dermed også kommuneplantillægget og de to lokalplaner.

Høge og fortrængning

Kommunerne skal vurdere mere præcist, om vindparken skader udpegningsgrundlaget, fastsætter Planklagenævnet: Den blå kærhøg og rørhøgen er for stedmoderligt behandlet i miljøkonsekvensvurderingen. Det skal beskrives præcist, hvordan de to rovfuglearter påvirkes af vindmøllerne.

Miljøkonsekvensvurderingen skal også forholde sig mere detaljeret til fortrængning: Hvor langt vil de enkelte fuglearter flygte fra vindparken? Hvor lang tid vil der gå, før de vover sig tættere på møllerne igen?

Hvad skal de nordjyske kommuner og vi andre gøre i fremtiden?

For mig er der to ting at tage til efterretning som følge af Planklagenævnets afgørelse:

  1. Husk udpegningsgrundlaget: Det er fristende at forholde sig til afgrænsningen på Natura 2000-området på Danmarks Miljøportal. Det er mere overskueligt for os dødelige – men det er ikke nødvendigvis godt nok. Vi skal forholde os til, om planen påvirker udpegningsgrundlaget.
  2. Call in the cavalry: Hvis det er udpegningsgrundlaget, vi skal se på, så skal eksperterne på banen tidligt. Det er ikke byplanlæggerens spidskompetence at forholde sig til rørhøgens PBR, hjejlens undvigeadfærd eller lignende.

Relevante links

Planklagenævnets afgørelse.

Jammerbugt Kommunes lokalplan 03-001 og Vesthimmerland Kommunes lokalplan 1065 samt miljørapport her.

Vesthimmerland Kommunes kommuneplantillæg 09-316-49.

Vindpark Thorup-Slettens hjemmeside.

En tilsvarende afgørelse traf Planklagenævnet i den modsatte ende af Jylland den 10. februar. Her blev Aabenraa Kommunes lokalplan ophævet, fordi miljøscreeningen ikke tog udgangspunkt i en foreslået udvidelse af Natura 2000-området. Den afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Planklagenævnet: Lokalplan ugyldig på grund af mangelfuld miljøscreening“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv. Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar