Plangrundlaget for udvidelsen af en campingsplads lever op til kravene i planlov og miljøvurderingslov

Bilag IV-arter, Foroffentlighed, Grundvand, Kommuneplanens retningslinjer, Kystnærhedszone, Miljøscreening, Miljøvurdering, Natura 2000, Planlægningsmæssig begrundelse, Trafik
/By
Gribskov Kommune vedtager plangrundlaget for udvidelsen af campingpladsen i Dronningmølle. En nabo klager til Planklagenævnet men får ikke medhold. Kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet i overensstemmelse med planloven og...