Et § 12, stk. 3-forbud kan ikke nedlægges mod et lovligt etableret forhold

Et forbud med henvisning til planlovens § 12, stk. 3, kan ikke nedlægges mod et lovligt etableret forhold. Men hvordan kan kommunen nedlægge forbuddet, før forholdet er etableret, hvis kommunen ikke ved, at det er på vej til at blive etableret?

Forbud mod skiltevirksomhed i boligområde

Slagelse Kommune nedlægger forbud mod en skiltevirksomhed med henvisning til planlovens § 12, stk. 3. Denne paragraf giver kommunen hjemmel til at modsætte sig nybyggeri eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne i kommuneplanen, når en ejendom ikke er omfattet af en lokalplan.

Skiltevirksomheden har hjemme i en garage i et område, der er udlagt til boligområde i kommuneplanen. Virksomheden medfører gener for omgivelserne, vurderer kommunen. Det strider mod rammebestemmelserne. Desuden kræver omdannelsen af garagen til erhverv, at kommunen giver en byggetilladelse.

Lovligt etableret forhold kan der ikke nedlægges forbud imod

Ejeren af skiltevirksomheden klager til Planklagenævnet, og nævnet giver ham medhold: Kommunen kan ikke nedlægge et forbud mod virksomheden, fordi der er tale om et lovligt etableret forhold.

“Idet ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan…har ejendommen kunnet anvendes til erhverv uden tilladelse eller dispensation efter planloven. Virksomheden var således på tidspunktet for kommunens afgørelse allerede lovligt etableret i henhold til planloven” skriver Planklagenævnet i afgørelsen.

Manglende byggetilladelse ikke relevant

Kommunen påpeger i sit forbud, at anvendelsen af garagen til skiltevirksomhed kræver en byggetilladelse. Ejeren af virksomheden har altså ikke fået en byggetilladelse. Men det er ikke afgørende, mener Planklagenævnet.

Da skiltevirksomhede er lovligt etableret, før kommunen nedlægger et forbud med henvisning til § 12, stk. 3, kan der ikke nedlægges et forbud. “Dette gælder uanset, om anvendelsen eventuelt er etableret i strid med byggelovgivningen”, skriver Planklagenævnet og fortsætter: “Nævnet har ikke…taget stilling til, om anvendelsen kan forbydes efter anden lovgivning, herunder byggelovgivningen”.

Hvad skal Slagelse Kommune og vi andre gøre i forvejen?

Det har taget mig tid at forstå den her afgørelse. For hvordan skal en kommune kunne nedlægge et § 12, stk. 3-forbud, før kommunen får kendskab til et forhold, som kan forbydes med hjemmel i paragraffen?

Jeg tror, at man skal opfatte afgørelsen sådan her. Det forholder sig på samme måde med et forbud med hjemmel i § 12, stk. 3, som det forholder sig med et forbud med hjemmel i planlovens § 14: Begge forbud kan nedlægges mod forhold, som er umiddelbart tilladte, men det forudsætter, at kommunen bliver opmærksom på forholdet.

“Nævnet har ikke herved taget stilling til, om anvendelsen kan forbydes efter anden lovgivning, herunder byggelovgivningen. Nævnet har herefter ikke fundet anledning til at tage stilling til, om etablering af den pågældende virksomhed er i strid med kommuneplanen”, står der i afgørelsen.

Dermed siger Planklagenævnet vel, at kommunen kan nedlægge et påbud om lovliggørelse, fordi skiltevirksomheden er etableret uden byggetilladelse, og at kommunen – i den forbindelse – kan nedlægge sit forbud mod virksomheden med henvisning til § 12, stk. 3?

Links

Planklagenævnets afgørelse om skiltevirksomheden.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar