Planklagenævnet: Opholdsareal øger ikke etageantallet

Planklagenævnet afgjorde i forrige uge, at et hævet opholdsareal overholder en lokalplan i Århus Kommune. Opholdsarealet øger ikke etageantallet, så det overstiger loftet i lokalplanen. Afgørelsen er interessant, fordi den – nok engang – viser, hvor svært det kan være at planlægge og administrere lokalplanbestemmelser om etageantal.

Øger opholdsarealet etageantallet?

I 2020 giver Århus Kommune et påbud: Stop opførelsen af et hævet opholdsareal på 20 m2. Arealet er i strid med lokalplan 210 for et boligområde i Risskov. Den fastsætter, at bebyggelse ikke må overstige 1½ etage. Opholdsarealet vil betyde, at “bygningen fremstår som værende i 2 etager”, mener kommunen, og kommunen vil ikke dispensere.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse. Bygningen med det hævede opholdsareal fremstår som en bygning i 1½ etage. Der er ikke behov for en dispensation.

Hvordan defineres en “etage”?

Planloven indeholder ikke en definition på begrebet “etage”, fastslår Planklagenævnet. Når begrebet ikke er defineret i lokalplanen selv, så gælder gælder den planretlige praksis: Hvordan fremtræder bygningen for naboer og forbipasserende?

  • Tag: Hvordan højt er taget? Hvordan er tagkonstruktionen udformet? Er taget udført med trempel? Er det kviste på taget, og hvor stor en del af tagfladen fylder de? Er der tagterrasser?
  • Døre og vinduer: Hvor mange døre og vinduer er der? Hvor er de placeret?
  • Kælder: Er kælderen helt eller delvist fritlagt?
  • Kvarteret: Hvordan fremtræder bygningen i forhold til kvarterets præg?
  • Terræn: Er terrænet skrånende? Vil en forlængelse af en eksisterende etage betyde, at byggeriet fremstår i et højere etageantal?

Opholdsareal øger ikke etageantal

Opholdsarealet i Risskov øger ikke etageantallet til over 1½ etage, vurderer Planklagenævnet. Derfor er opholdsarealet ikke i strid med lokalplanen.

Nævnet lægger vægt på, at opholdsarealet ikke opføres oven på den eksisterende bygning. Bygningen bliver ikke højere. Alle dele af opholdsarealet ligger inden for bygningens gavl. Det spiller også en rolle for nævnets vurdering, at bygningen er opført på terræn.

Hvad skal Århus Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

At det kan være svært at planlægge og administrere bebyggelsens etageantal – det fastslår Planklagenævnets afgørelsen endnu en gang. Det er udfordring, som vi byplanlæggere skal være meget opmærksomme på, når vi skriver lokalplanbestemmelserne. Ofte kan det være det være en god idé, at lokalplanen beskriver, hvordan etager defineres.

  1. Definition: “Planloven indeholder ikke en definition af begrebet etage”, skriver Planklagenævnet, og fortsætter: “Hvis begrebet heller ikke defineres i den konkrete lokalplan, lægges der i planretlig praksis vægt på, hvordan bygningen fremtræder for naboer og forbipasserende”.
  2. Bygningsreglementet: “Det bemærkes, at der ikke er fuldt ud sammenfald mellem etagebegrebet i planretlig praksis og i byggelovgivningen”, står der i afgørelsen. Mange af os byplanlæggere har nok taget udgangspunkt i, hvordan bygningsreglementet definerer en etage. Men det er altså ikke nok.

Links

Planklagenævnets afgørelse om det hævede opholdsareal i Risskov.

Århus Kommunes lokalplan 210 for et boligområde i Risskov.

Planklagenævnet har inden for det seneste år truffet flere afgørelse vedrørende etageantal. I artiklen “Planklagenævnet: Hvornår er en udnyttet tagetage en regulær etage?” kan du læse om en sag i Allerød Kommune. Her afgjorde nævnet, at en tagetage skal opfattes som en egentlig etage.

Noget tilsvarende gjorde sig gældende i en afgørelse i en sag i Skanderborg Kommune. Her besluttede Planklagenævnet, at taget skal opfattes som en tagetage. Dén afgørelse kan du læse om i artiklen “Planklagenævnet: Uudnyttet tagrum og kælder kan opfattes som en etage“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser nævnets afgørelser for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet?

Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning af afgørelsen. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet – så klik på linkene ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar