Planklagenævnet: Der kan ikke dispenseres fra parcelhuse til rækkehuse

Anvendelsesbestemmelserne i en lokalplan hører til planens principper, og principperne kan der ikke dispenseres fra. Det ved vi byplanlæggere og byggesagsbehandlere godt. Der er dog mulighed for små fravigelser i forhold til anvendelsesbestemmelserne. Men parcelhuse og rækkehuse ligger for langt fra hinanden til en dispensation. Det er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet tirsdag sidste uge.

Nej til rækkehuse i stedet for parcelhuse

I 2020 giver Guldborgsund Kommune dispensation til 4 rækkehuse i Nørre Alslev. Rækkehusene skal placeres i et område, som er udlagt til parcelhuse i kommunens lokalplan 3. En gruppe beboere klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens afgørelse.

En dispensation må ikke være i strid med en lokalplans principper, fastslår nævnet. Og lokalplanprincipperne omfatter blandt andet anvendelsesbestemmelserne. Vil kommunen åbne mulighed for rækkehusene, kræver det en ny lokalplan.

Kun dispensationer i ganske særlige tilfælde

Helt umuligt er det dog ikke at dispensere fra en anvendelsesbestemmelse. Men der kan kun gives dispensation i ganske særlige tilfælde, fastslår Planklagenævnet. Der skal være tale om en anvendelse, som ligger meget tæt på den umiddelbart tilladte.

Derfor er spørgsmålet, om rækkehuse er en anvendelse, som ligger tæt på parcelhuse. Det mener Planklagenævnet ikke. “Navnlig fordi der netop i lokalplanen er udlagt forskellige områder til de forskellige boligtyper”, som der står i afgørelsen.

Hvad skal Guldborgsund Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Det spiller åbenbart en afgørende rolle for Planklagenævnets afgørelse, at Guldborgsund Kommunes lokalplan 3 udlæggger områder til forskellige boligtyper. Hvorfor det er vigtigt, står ikke klart for mig. Hvis lokalplanen ikke udlagde områder til forskellige boligtyper, hvad skulle der så dispenseres fra?

Ellers er jeg ikke overrasket over Planklagenævnets afgørelse: Parcelhuse og rækkehuse er anvendelser, der ligger et pænt stykke fra hinanden i min optik.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om rækkehusene i Nørre Alslev.

Guldborgsund Kommunes lokalplan 3.

I en tilsvarende sag ophæver Planklagenævnet Københavns Kommunes tilladelse til en døgninstitution. Døgninstitutionen strider mod lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Her fremgår det, at stueetagen skal bruges til publikumsorienterede serviceerhverv. Du kan læse mere om denne afgørelse i artiklen “Planklagenævnet: Kun dispensation til små fravigelser fra anvendelsesbestemmelserne“.

I en nyere sag fastslår Planklagenævnet, at der ikke kan gives tilladelse til boliger, når lokalplanens anvendelsesbestemmelse fastsætter, at stueetagen kun må bruges til  butikker og dertil hørende fremstillingsvirksomheder, restauranter, caféer, gallerier, hotel, biograf, internet-café, filmværksted, liberale erhverv, offentlige institutioner, kulturelle formål og scener”.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser nævnets afgørelser for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet?

Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning af afgørelsen. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet – så klik på linkene ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar