Flere billige boliger i de nordiske storbyer?

I alle de nordiske storbyer stiger boligpriserne på grund af urbanisering. Det er et problem for lavindkomstgrupperne, som får sværere og sværere ved at finde en bolig. Det er også en udfordring for byerne, der kommer til at mangle arbejdskraft. Og så er det en falliterklæring for Nordens velfærdsstater, der bryster sig af lighed og inklusion.

Problemerne er de samme, men løsningerne er vidt forskellige. Det gør det interessant at se på, hvad de gør i Helsinki, Oslo, Reykjavik og Stockholm. Måske kan vi lære noget af de andre nordiske landes boligstrategier, succeser og fejltagelser? Denne artikel bygger på information fra Nordregios rapport Building affordable homes: Challenges and solutions in the Nordic Region fra 30. marts 2020.

Individuel boligstøtte og MAL-aftaler i Finland

innerne har erfaret, at mere støttet boligbyggeri fører til dyrere boliger på det private boligmarked i Helsinki. Derfor bruger de pengene på individuel boligstøtte. De etablerer også MAL-samarbejder mellem stat, regioner og kommuner, som bl.a. skal fremme udviklingen af ny infrastruktur. Det handler om at udvide byggemulighederne, så boligudbuddet kan følge med efterspørgslen. Du kan læse mere om de finske initiativer i artiklen Finske MAL-aftaler baner vejen for billigere boliger.

Svensk seriebyggeri skal sænke byggeomkostningerne

I Sverige er de traditionelt imod støttet boligbyggeri, fordi det stigmatiserer beboerne. Problemet er bare, at der ikke er billige boliger nok til de svenskere, som har brug for dem. Svenskerne har liberaliseret reglerne for boligbyggeri, så det bliver nemmere og billigere at bygge. Og så satser de på, at serielt byggeri vil mindske byggeomkostningerne med 25 %. Det kan du læse mere om i artiklen Billige boliger: Kan vi blive inspireret af serielt byggeri i Sverige?

Hjælp til selvhjælp i Norge

Nordmændene yder hjælp til selvhjælp til lavindkomstgrupperne. Man kan få hjælp til at finde en lejebolig i en begrænset periode. Til gengæld kan dem med den laveste indkomst få støtte til boliglån, så de kan købe en bolig på det private marked. Selvom denne model fortsat skaber segregering, så virker det sympatisk at give de dårligst stillede adgang til ejerboligmarkedet. Det kan du læse mere om i artiklen Norsk strategi for boliger til lavindkomstgrupper handler om boligstøtte, hjælp til lån og det private boligmarked.

Turisterne presser de lokale ud i Island

Måske har Island ikke fundet løsningen endnu, men skræmmescenariet i Reykjavik kan lære os andre, hvad der sker, hvis Airbnb får frit spil. Mængden af turister i Island er 5-doblet på tyve år, og turisternes efterspørgsel på ferielejligheder er en af årsagerne til boligmangel i Reykjavik. De islandske udfordringer kan du læse om i artiklen Turister presser islændinge ud.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar