§ 14-forbud: Ingen tid til nøl!

Et § 14-forbud er et stort indgreb over for en bygherre. Noget, der ellers var tilladt, bliver pludselig forbudt. Derfor skal der træffes en forholdsvist hurtig beslutning om, hvad der så er tilladt i stedet, så bygherren ikke holdes hen for længe. Der er ikke tid til nøl i en kommune, som overvejer et forbud. Det handler Planklagenævnets orientering fra november 2023 om.

Højst § 14-forbud et år

Det fremgår af planlovens § 14, at en kommune kan nedlægge forbud mod forhold, som kan hindres med en lokalplan. Der skal altså være tale om noget, der kan reguleres i henhold til planlovens § 15. Men det er ikke det eneste krav til et forbud.

Et § 14-forbud kan højst nedlægges for et år. Inden perioden er ovre, skal byrådet have vedtaget og offentliggjort et lokalplanforslag. Der er ikke noget krav om, at byrådet vedtager lokalplanen endeligt. Sker det ikke, så må § 14-forbuddet betragtes som ophævet.

Nogle gange intet forbud

Et § 14-forbud er et stort indgreb over for en bygherre, påpeger Planklagenævnet i sin orientering 39 fra november 2023. En kommune må gerne tænke sig om men ikke for længe. Bygherren har brug for en hurtig afklaring: Vil kommunen stoppe hendes projekt eller ej?

Tænkepausen kan have betydning for længden på forbuddet. Nogle gange skal fristen for et § 14-forbud være kortere end et år. Andre gange kan et byråd endda være helt afskåret fra at nedlægge et forbud.

Tænkepause og forbudslængde

I Planklagenævnets orientering er der fire eksempler på afgørelser, hvor kommunerne er afskåret fra et nedlægge et § 14-forbud. Den røde tråd i afgørelserne handler om tænkepausens længden sammenholdt med længden på selve forbuddet:

  • Et års tænkepause/9 måneders forbud: Gribskov Kommunes § 14-forbud mod et anneks ophæves. Det tager næsten et år, fra kommunen modtager en byggeansøgning, til forbuddet nedlægges. Kommunen har reduceret forbuddet til 9 måneder, men det er ikke tilstrækkeligt.
  • Et års tænkepause/11 måneders måneders forbud: Københavns Kommunes forbud nod nedrivning ophæves. Det tager mere end et år, fra kommunen modtager en byggeansøgning, til forbuddet nedlægges. Kommunen har reduceret forbuddet til 11 måneder, men det er ikke tilstrækkeligt. Det spiller en rolle, at kommunen har kendt til den påtænkte nedrivning i omkring 5 år.
  • 8 måneder tænkepause/9 måneders forbud: Silkeborg Kommunes forbud nod nedrivning ophæves. Det tager 8 måneder, fra kommunen modtager en byggeansøgning, til forbuddet varsles. Kommunen har reduceret forbuddet til 9 måneder, men det er ikke tilstrækkeligt. Det spiller en rolle, at kommunen har kendt til den påtænkte nedrivning i omkring 2 år.
  • 8 måneder tænkepause/1 års forbud: Vejle Kommunes forbud mod bebyggelse tæt på skel ophæves. Det tager 8 måneder, fra kommunen modtager en byggeansøgning, til forbuddet nedlægges for 1 år. Det er for lang tid, når tænkepausen har været så lang.

Hvad kan vi lære af afgørelserne?

Planloven siger kun noget om § 14-forbuddets maksimale længde. Ikke noget om, hvor lang tid der må gå, før forbuddet nedlægges. “Der tilkommer kommunen en rimelig undersøgelses- og overvejelsestid forud for nedlæggelse af et forbud”, skriver Planklagenævnet i orienteringen. Men hvad er det?

Det er ikke så enkelt at svare på. “Kommunen (skal)…reagere rimeligt hurtigt, hvis kommunen bliver opmærksom på et forhold, som ønskes forhindret med et § 14-forbud”, skriver nævnet. Når tænkepausen og forbuddets længde samlet overskrider 1½ år, ser det ud til at være for meget…

Mere information

Kunne du tænke dig at vide, hvornår tænkepause og forbudslængde er inden for skiven? Så læs artiklen “§ 14-forbud inden for skiven“. Artiklen tager udgangspunkt i 5 afgørelser, hvor Planklagenævnet opretholder kommunens forbud.

Planklagenævnet orienterer nr. 39.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Gribskov Kommunes forbud mod anneks.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Københavns Kommunes forbud mod nedrivning.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Silkeborg Kommunes forbud mod nedrivning.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Vejle Kommune forbud mod bebyggelse tæt på skel. Du kan læse mere om afgørelsen i artiklen “For lang sagsbehandlingstid? Intet § 14-forbud“.

Mangler du en hånd med lokalplanen?

Manden bag denne artikel er mig, Sune Porse Carlsen. Jeg er arkitekt, byplanlægger og master i strategisk byplanlægning. Jeg har 20 års erfaring og rundt regnet 50 lokalplaner på cv´et. Efter 13 år i en kommunal planafdeling har jeg haft egen virksomhed i 7 år. Jeg hjælper kommuner og udviklere med at lave lokalplaner.

Har du brug for en hånd med en lokalplan, så skriv til mig eller ring på 60 88 98 83. For mig handler lokalplanlægning om at regulere det nødvendige og skrive præcise, forståelige bestemmelser, som kan håndhæves. Jeg lægger også vægt på det åbne samarbejde og en smidig lokalplanproces.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Jeg lægger løbende artikler på Linked In, som handler om Planklagenævnets afgørelser. Dem har jeg fulgt systematisk i 2½ år, og jeg skriver om dem for at hjælpe dig og andre planlæggere med at forbedre lokalplankvaliteten og byggesagsbehandlerne med at tolke lokalplanbestemmelser.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/. Du er meget velkommen til at kontakte mig med et forslag til en artikel om lokalplankvalitet. Har du skrevet en lokalplan, som du er særligt stolt af, så vil jeg gerne høre mere.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar