Planklagenævnet: Genopførelse af byggeri efter hændelig undergang er fortsat lovlig anvendelse

Brand, gennemgribende skimmelsvamp og lignende er en hændelig undergang. I sådanne tilfælde er det fortsat lovlig anvendelse af rive en bygning ned og genopføre den, selvom det strider mod anvendelsesbestemmelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser i en lokalplan. Det er konklusionen på en afgørelse i Planklagenævnet sidste uge.

Nedrevet sommerhus – ny anvendelse af ejendommen

I 2018 får en sommerhusejer tilladelse til at skifte tag, døre og vinduer ud på sit hus i Gudhjem. Sommerhusejeren får også lov til at opføre to nye tilbygninger. Undervejs viser det sig bare, at der er skimmelsvamp i husets bygningsdele. Sommerhusejeren river derfor huset ned og søger kommunen om tilladelse til at genopføre det.

Bornholms Regionskommune giver sommerhusejeren et påbud i 2019: Du skal søge om en nedrivningstilladelse, for nedrivningen er i strid med lokalplanens § 4.1 i lokalplan 025. Og når du søger om tilladelse til nybyggeri, så skal du overholde lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Den fastsætter, at ejendommen må anvendes til bl.a. helårsbeboelse men ikke til sommerhus.

Eksisterende lovlig anvendelse eller nybyggeri?

Sommerhusejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet går ind i sagen: Er der tale om en eksisterende, lovlig anvendelse, som må fortsætte i henhold til planlovens § 56, stk. 4? Eller er der tale om et nyt forhold, som medfører, at sommerhusejeren skal overholde lokalplanens anvendelsesbestemmelser i henhold til planlovens § 18?

Der er ingen tvivl om, at sommerhuset var eksisterende lovlig anvendelse, før det blev revet ned, starter Planklagenævnet med at konstatere. For huset er opført før 2008, hvor lokalplan 025 blev vedtaget, og det har været brugt som sommerhus siden 1942.

Men sommerhusejeren har revet alt ned bortset fra gulvet og det sidste murværk i gavlen. Derfor vil opførelsen af et nyt sommerhus have karakter af genopførelse, vurderer Planklagenævnet, uanset om de gamle byggematerialer genanvendes. Så er sagen vel klar: Der er tale om nybyggeri, og lokalplanens anvendelsesbestemmelse skal overholdes?

Skimmelsvamp er hændelig undergang

Nej, vurderer Planklagenævnet. Det skyldes, at skimmelsvampen er en hændelig undergang*, ligesom en brand kan være det: Sommerhuset var ikke misligholdt, og alligevel stod det så skidt til med bygningsdelene på grund af skimmelsvamp, at huset ikke kunne redes.

Det har aldrig været hensigten med planlovens § 18 at hindre en borger i at fortsætte hidtil lovlig anvendelse efter en hændelig undergang, mener Planklagenævnet. Det vil være meget indgribende over for borgeren.

Planklagenævnet ophæver kommunens afgørelse: Sommerhuset må genopføres med samme anvendelse, placering og udformning som før – uanset nye bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplan 025.

*Hændelig undergang: At noget går til grunde, uden at nogen har udvist culpa – altså på grund af en forsætlig eller uagtsom handling. https://www.smithknudsen.dk/nyheder/dictionary/haendelig-undergang/

Hvad skal Bornholms Regionskommune og vi andre gøre i fremtiden?

Beskeden fra Planklagenævnet til os byplanlæggere og byggesagsbehandlere er klar:

  1. Genopførelse af en bebyggelse efter hændelig undergang er fortsat lovlig anvendelse, medmindre retten ikke har været udnyttet i tre efterfølgende år (planlovens § 56, stk. 4).
  2. Genopførelsen giver ret til at bygge det samme som hidtil – også selvom det strider mod de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen.

Links

Planklagenævnets afgørelse vedrørende sommerhuset i Gudhjem.

Bornholms Regionskommunes lokalplan 025.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser nævnets afgørelser for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet?

Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning af afgørelsen. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet – så klik på linkene ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar