Fritidsbeboelse tilladt eller ej i Ærøskøbings bymidte?

Anvendelse, Berettiget forventning, Bolig, Delområde, Dispensation, Feriebolig, Formålsparagraf, Kommuneplanens rammer, Lighedsgrundsætningen, Lokalplanprincip, Passivitet, Redegørelse
/By
Tre ud af fire ejere af ejendomme i Ærøskøbings bymidte får ikke medhold i Planklagenævnet. Ejendommene må ikke bruges til fritidsboliger, fordi anvendelsen strider mod lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Nævnets afgørelser...