§ 14-forbud inden for skiven

Planklagenævnet har udgivet en orientering i november 2023 om § 14-forbud og passivitet. I orienteringen er der 4 eksempler på afgørelser, hvor kommunerne har brugt for lang tid på at overveje et § 14-forbud, før det blev nedlagt – i hvert fald når tænkepausen sammenholdes med forbuddets længde. Men hvornår er tænkepause og forbud inden for skiven? Det får du 5 eksempler på i denne artikel.

Hvornår er forbud inden for skiven?

Planklagenævnets orientering 39 fremhæver 4 afgørelser, hvor kommunerne har fortabt retten til et § 14-forbud – i hvert fald så længe fristen er på 9 måneder eller mere. Men er der eksempler på afgørelser, hvor tænkepause og forbudsfrist er inden for skiven?

Jeg har søgt på “§ 14-forbud rimelig undersøgelses- og overvejelsestid planklagenævnet kan ikke give medhold i klagen” på Planklagenævnets portal over afgørelser*. 5 afgørelser viser et acceptabelt forhold mellem tænkepause og længden på et § 14-forbud.

*Søgningen er foretaget den 3. december 2023.

Forbud på 2½ måned

Københavns Kommune modtager en ansøgning om nedrivning af en bygning i marts 2021. I juni beslutter politikerne, at der skal nedlægges et § 14-forbud mod nedrivningen. I september bliver det varslet, og i oktober bliver det nedlagt for 2½ måned.

Der er gået 6 måneder, fra kommunen modtog ansøgningen om nedrivning, til et § 14-forbud blev varslet, konstaterer Planklagenævnet. Forbuddets længde er begrænset væsentlig til 2½ måned. Kommunens undersøgelses- og overvejelsestid er rimelig.

Afklaring i anden sag

Hvidovre Kommune modtager en byggeansøgning om en tagterrasse i oktober 2020. I juni 2021 varsler kommunen et § 14-forbud mod tagterrassen, og i juli bliver det nedlagt for et år. Kommunens undersøgelses- og overvejelsestid er rimelig, afgør Planklagenævnet.

Fra januar til februar 2021 beder kommunen om flere tegninger for at kunne vurdere ansøgningen. Senere i februar får ansøger at vide, at afgørelsen afventer afklaring i en anden sag om § 14-forbud mod en tagterrasse.

Politisk behandling nødvendig

I december 2019 modtager Gentofte Kommune en ansøgning om nedrivning af en bygning. I februar 2020 varsler kommunen et § 14-forbud mod nedrivningen. I juni nedlægges forbuddet for et år.

Kommunens undersøgelses- og overvejelsestid er rimelig, mener Planklagenævnet. Det skal bl.a. tages i betragtning, at der skulle ske en politisk behandling af § 14-forbuddet.

Tidligt varsel om § 14-forbud.

Glostrup Kommune modtager en ansøgning om en tilbygning i februar 2023. Allerede i marts fortæller kommunen, at man overvejer et § 14-forbud mod tilbygningen. I maj bliver det varslet. I september bliver det nedlagt for 6½ måned.

Kommunens undersøgelses- og overvejelsestid er rimelig, vurderer Planklagenævnet.

Løbende dialog med ansøger

I maj 2021 modtager Aarhus Kommune en ansøgning om at opføre en almen boligbebyggelse. I november får kommunen en revideret ansøgning. I december varsler kommunen et § 14-forbud mod bebyggelsen, og i marts 2022 bliver forbuddet nedlagt.

Kommunens undersøgelses- og overvejelsestid er rimelig, mener Planklagenævnet. Der er gået 10 måneder, fra kommunen modtog den første byggeansøgning, konstaterer Planklagenævnet. Men i den periode har kommunen ikke være passiv – der har været løbende dialog med ansøgeren.

Mere information

Hvornår bruger en kommune for lang tid på at overveje et § 14-forbud? Det kan du læse nærmere om i artiklen “§ 14-forbud: Ingen tid til nøl!“. Artiklen tager udgangspunkt i Planklagenævnets orientering 39, der handler om § 14-forbud og passivitet.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Københavns Kommunes forbud.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Hvidovre Kommunes forbud.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Gentofte Kommunes forbud.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Glostrup Kommune.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Aarhus Kommune forbud.

Mangler du en hånd med lokalplanen?

Manden bag denne artikel er mig, Sune Porse Carlsen. Jeg er arkitekt, byplanlægger og master i strategisk byplanlægning. Jeg har 20 års erfaring og rundt regnet 50 lokalplaner på cv´et. Efter 13 år i en kommunal planafdeling har jeg haft egen virksomhed i 7 år. Jeg hjælper kommuner og udviklere med at lave lokalplaner.

Har du brug for en hånd med en lokalplan, så skriv til mig eller ring på 60 88 98 83. For mig handler lokalplanlægning om at regulere det nødvendige og skrive præcise, forståelige bestemmelser, som kan håndhæves. Jeg lægger også vægt på det åbne samarbejde og en smidig lokalplanproces.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Jeg lægger løbende artikler på Linked In, som handler om Planklagenævnets afgørelser. Dem har jeg fulgt systematisk i 2½ år, og jeg skriver om dem for at hjælpe dig og andre planlæggere med at forbedre lokalplankvaliteten og byggesagsbehandlerne med at tolke lokalplanbestemmelser.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/. Du er meget velkommen til at kontakte mig med et forslag til en artikel om lokalplankvalitet. Har du skrevet en lokalplan, som du er særligt stolt af, så vil jeg gerne høre mere.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar