Et forbud efter § 43 skal varsles

En kommune kan beslutte at håndhæve en privatretlig servitut, hvis den drejer sig om forhold, der kan reguleres med en lokalplan. Men det er en forudsætning for et forbud i forlængelse af servitutten, at forbuddet varsles.

Nej til bebyggelse i strid med servitut

En grundejer vil opføre et enfamiliehus på et areal, som ikke må bebygges. Det fremgår af en privatretlig servitut fra 1941. En kommune kan vælge at håndhæve bestemmelser i privatretlige servitutter, der drejer sig om forhold, der kan reguleres med en lokalplan. Det fremgår i planlovens § 43. At fastlægge, hvor der må og ikke må bygges – det ligger inden for lokalplankataloget.

Lyngby-Taarbæk Kommune beslutter sig derfor for at håndhæve servitutten med et forbud: Der må ikke opføres bebyggelse på det pågældende areal. Servitutbestemmelsen skal håndhæves, skriver kommunen i sin begrundelse, fordi bebyggelse på arealet vil medføre en uønsket fortætning i området.

Forbuddet kræver varsel

Grundejeren klager til Planklagenævnet. Nævnet afgør, at kommunen har en aktuel interesse i at håndhæve servitutten. Kommunens beslutning bygger på et konkret skøn, og den er sagligt begrundet. Håndhævelsen er heller ikke i strid med proportionalitetsprincippet – altså kravet om, at kommunen skal bruge det mindst indgribende indgreb over for en borger. Kommunens grund til at håndhæve servitutten er tilstrækkeligt tungtvejende.

Før en kommune kan nedlægge et forbud med hjemmel i en privatretlig servitut, skal de relevante parter varsles om forbuddet i en partshøring. Dét mangler Lyngby-Taarbæk Kommune, og det er så væsentlig en retlig mangel, at Planklagenævnet ophæver forbuddet.

Mere information

Se Planklagenævnets afgørelse i sagen om § 43-forbuddet.

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar