Et tagvindue med altanfunktion er ingen ændring af tagets udformning

Et tagvindue, som kan omdannes til en altan, er ikke en ændring af tagets udformning, afgør Planklagenævnet. Afgørelsen betyder, at vi byplanlæggere eksplicit må regulere brugen af denne type tagvinduer, hvis vi vil styre omfanget af altaner i tagetagen.

Tagvindue lovligt

Lyngby-Taarbæk Kommune giver ejeren af en ejendom i Taarbæk et påbud: Et tagvindue med altanfunktion skal lovliggøres fysisk. Tagvinduet strider mod forbuddet i lokalplan 233 mod, at tagets udformning ændres inden for lokalplanens delområde 4, mener kommunen.

Planklagenævnet anonymiserer sine afgørelser og vedhæfter ingen illustrationer. Derfor er det vanskeligt at afgøre, hvilken type tagvindue med altanfunktion der er tale om i Klampenborg. Men nævnet henviser til Velux i afgørelsen. Ud fra beskrivelsen af tagvinduet lyder det som om, der er tale om en Cabrio Tagaltan. Den kan du se på Velux´ hjemmeside.

Ejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver kommunens påbud: Tagvinduet medfører ikke en ændring af tagets udformning. Når tagvinduet er lukket, fremstår det som et almindeligt tagvindue. Vinduet kræver ikke dispensation, og kommunen kan derfor ikke kræve fysisk lovliggørelse.

Hvad skal Lyngby-Taarbæk Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Lokalplan 233 tillader, at tagetagerne i Taarbæk udnyttes, og der må etableres tagvinduer. Hvorfor vil Lyngby-Taarbæk Kommune så ikke acceptere et tagvindue med altanfunktion? Sandsynligvis for at begrænse indbliksgener. Lokalplanen udelukker også nye kviste og fastsætter præcise rammer for omfang og placering af tagterrasser.

Når Planklagenævnet ophæver påbuddet om at fjerne et tagvindue med altanfunktion, så mister kommunen reelt muligheden for at begrænse omfanget af altaner i tagetagen, så vidt jeg kan se. Nævnets afgørelse viser, at vi byplanlæggere end nødt til at nævne tagvinduer med altanfunktion eksplicit, hvis vi vil begrænse eller undgå altaner i tagetagen.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om tagvinduet i Taarbæk.

Lyngby-Taarbæk Kommunes lokalplan 233.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar