Udpeg bevaringsværdig beplantning på et kortbilag

En kommune må gerne bruge lokalplanen til at sikre bevaring af beplantning. Men en bestemmelse kan kun håndhæves, hvis den er konkret nok. Det skal fremgå præcist, hvilken beplantning der er tale om. Sandsynligvis bl.a. ved en udpegning på lokalplanens kortbilag.

Plant 12 danske skovtræer

Gladsaxe Kommune giver et påbud til en grundejer: Du skal plante mindst 12 danske skovtræer som erstatning, som du har fældet i strid med lokalplanens § 11.1. I paragraffen fremgår det, at der ikke må “foretages ændringer i den eksisterende, sammenhængende skovagtige træbevoksning” uden byrådets godkendelse.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet ophæver påbuddet. Lokalplanens bestemmelse om bevaring af træbevoksningen er ikke præcis nok.

Bevaring skal konkretiseres

En lokalplan må gerne fastsætte, at beplantning skal bevares, pointerer Planklagenævnet. Det fremgår af planlovens § 15, stk. 2, nr. 10. Men det skal konkretiseres i lokalplanen, hvilken beplantning der skal bevares – f.eks. på et kortbilag.

Det fremgår ikke i § 11.1, hvilke træer eller trægrupper der skal bevares. Bestemmelsen henviser ikke til at kortbilag, hvor træerne er udpeget. Derfor kan bestemmelsens krav om bevaring af den skovagtige træbevoksning ikke håndhæves.

“Vildniskarakter” for upræcist

I en tilsvarende sag i Århus Kommune vil en grundejer fælde en del af beplantningen på sin ejendom, og han får tilladelse. Kommunen og Planklagenævnet vurderer, at hverken bestemmelser eller kortbilag er tilstrækkeligt præcist til at sikre bevaring af beplantningen.

Lokalplanens § 9.2 fastsætter, at den nuværende, vildnisagtige karakter skal bevares. § 9.3 fastsætter, at den eksisterende, karakteristiske principielt skal bevares. Denne bestemmelse henviser til kortbilag 7.

Men grundejerens beplantning er ikke udpeget som bevaringsværdig på kortbilaget. Og bestemmelserne fastsætter ikke præcist, hvilke træer eller trægrupper der skal bevares.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om de 12 skovtræer.

Gladsaxe Kommunes lokalplan 74.

Planklagenævnets afgørelse i sagen om vildnisset.

Århus Kommunes lokalplan 290.

Planklagenævnet ophæver Roskilde Kommunes nej til fældning af en vandgran. Udpegningen af vandgranen som bevaringsværdig er ikke tilstrækkeligt præcis, til at forbuddet mod fældning kan håndhæves. Dén afgørelse kan du læse mere om i artiklen “Planklagenævnet: Bevaring af beplantning skal konkretiseres i lokalplanen“.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar