Forbud mod erhverv gælder ikke lovlige helårsboliger i et sommerhusområde

Som udgangspunkt må ejendomme i et sommerhusområde kun bruges til boligformål, medmindre lokalplanen fastsætter noget andet. Det fastsætter planlovens § 38a. Forbuddet gælder dog ikke lovlige helårsboliger, fastslår Planklagenævnet i afgørelsen om et keramikværsted i Gribskov Kommune.

Keramikværksted i et sommerhusområde

Ejeren af en helårsbolig må ikke indrette et keramikværksted med kundebesøg i sin bolig, afgør Gribskov Kommune. Erhvervsvirksomhed er ikke tilladt, fordi ejendommen er en del af et sommerhusområde. Det fremgår af planlovens § 38a, at et sommerhusområde kun må bruges til boligformål, medmindre en lokalplan fastsætter noget andet.

Ejeren klager til Planklagenævnet, og nævner giver ejeren medhold. Helårsboligen er eksisterende, lovlig anvendelse, fordi den er etableret, før lokalplanen blev vedtaget. Erhverv i en helårsbolig er tilladt, hvis erhvervet udøves af beboerne uden hjælp udefra, hvis ejendommens karakter af boligejendom fastholdes, og hvis kvarterets præg af boligområde ikke forandres.

Ejeren af helårsboligen fremstiller keramik uden hjælp udefra. Der kommer 1-2 kunder om dagen 2-3 gange om ugen. Et keramikværksted med så få kundebesøg ændrer ikke ejendommens karakter af boligejendom eller kvarterets præg af boligområde, afgør Planklagenævnet. Keramikværkstedet er lovligt.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om keramikværkstedet i Rågegården.

Gribskov Kommunes lokalplan 47.5.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar